Szépül Bonyhádvarasd

Bonyhádvarasdon tegnap volt a Táncsics utca második szakaszának mûszaki átadása. A Közúti Építõ és Szolgáltató Kft. betonozta az utat. A munkálatokra az önkormányzat 5,7 millió Ft-ot nyert a vis maior keretbõl, melyhez 3,5 millió Ft önerõt kellett biztosítsanak. Készül a Kossuth utcai árok kiépítése is, melynek július 13-án lesz az átadása. Itt a tavalyi esõzések mosták ki a partfalat, ennek helyreállításához 900 ezer Ft-ot nyert, és közel 100 ezer Ft-tal toldotta meg az önkormányzat.

A héten rendezték meg a bonyhádvarasdi önkormányzat udvarában a gyermekek prevenciós táborát. Az egészséges életmód volt a Herczeg Andrea által vezetett tábor fõ témája, de rendõrségi bemutatót is láthatott a több mint 30 fiatal. A Családsegítõ Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítõ Egyesület által közösen szervezett tábor tegnap habpartival zárult. A tábor költségeit a Bonyhádvarasdi Gyermekekért Alapítvány fedezte.

Csaba Józsefné polgármester nagy örömmel tájékoztatott arról, hogy a település idén is benevezett a Virágos Magyarország pályázatra. Így most Bonyhádvarasdon megújulnak a sziklakertek, virágládák, folyik a parkosítás, illetve a kápolnát és környékét is felújítják. Még jobban elõreviszi a település szépülését, hogy versenybe kezdtek a Petõfi, a Táncsics és a Kossuth utcai lakók a falu szépítésére.