Helytörténeti pályázat

Az idei évben is kiírták a Tolna megyei helytörténeti pályázatot, melyre beküldhetõ a megye történetének bármely korszakából: politikai-, gazdasági-, oktatási-, kulturális-, közmûvelõdési-, egészségügyi-, igazságszolgáltatási területérõl, hivataláról, intézményérõl, vállalatáról, üzemérõl, fontosabb vállalkozásáról, jelesebb személyiségérõl írott tanulmány. A kiírók külön felhívják a pályázók figyelmét, hogy 2011-ben lesz a Szekszárdi apátság 950., Liszt Ferenc és Perczel Mór születésének 200. évfordulója. A pályázat nyilvános, azon kortól, végzettségtõl függetlenül bárki részt vehet.

Egykori levelezések, iratok, cikkek, falukrónikák, hitelt érdemlõ alapokra épülõ visszaemlékezések, levéltári, irattári vagy személyi tulajdonban lévõ dokumentumok felhasználásával a pályamûvek hiteles forrásokra épüljenek. Az adatokra a pályázat jegyzetében hivatkozni kell. A pályázat terjedelme minimum egy ív (=40 000 n, 22-23 oldal, oldalanként 30 sor, soronként 60 leütéssel). Falutörténet esetén a minimális terjedelem 3 ív. Egészében, vagy fejezeteiben publikált tanulmány a pályázatra nem küldhetõ be. Szakdolgozat nem számít publikációnak.

A pályázatokat jeligével ellátva, egy példányban kell eljuttatni a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárába (7100 Szekszárd, Béla tér 1. Pf. 33.), 2011. szeptember 10-ig. A dolgozat címlapján a szerzõ neve nem szerepelhet. A pályamû mellé jeligés feliratú, lezárt borítékban kell elhelyezni a szerzõ nevét, postai levélcímét, e-mail címét, telefonszámát. Az 1. díj 80 ezer, a 2. díj 60 ezer, a 3. pedig 50 ezer Ft.

20110619-3.jpg