Házi segítségnyújtásra képeznek 25 embert

20110603-1.jpg20110603-2.jpgA bonyhádi Szociális Alapszolgáltatási Központként Mûködõ Gondozási Központ munkatársai projektnyitó rendezvényre és sajtótájékoztatóra várták május 30-án vendégeiket, hogy bemutassák a TÁMOP-5.4.3.10/2-2010-0003 „Az ápolási díjban részesülõk bevonása a Bonyhádi Kistérség szociális ellátó tevékenységébe, elsõsorban a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásába” címû projektjüket. Filóné Ferencz Ibolya alpolgármester asszony köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy a házi segítségnyújtás kötelezõen ellátandó feladat az önkormányzat számára, és hogy a kistérség 8 települése részese ennek a pályázatnak. Varga Gyöngyvér projektvezetõ bemutatta a 2011. április 1-jétõl 2012. június 30-ig szóló programot. Ezen projektidõ alatt a jelentkezõ 25 ember 180 órás képzésben részesül, majd közülük húsz embert egy éven át napi 4 órában tudnak foglalkoztatni. A pályázat ehhez 31 millió 664 ezer Ft-os támogatást nyújt.

A Gondozási Központ jelenleg több mint ezer emberrõl gondoskodik, házi segítségnyújtást Aparhanton, Bonyhádon, Lengyelen és Nagymányokon biztosítanak, illetve július 1-jétõl Tevelen is tervezik beindítani ezt a szolgáltatást. A pályázat benyújtása elõtt a Völgység mind a 21 településén szükségletfelmérést végeztek, és bebizonyosodott, hogy valamennyi településen igény lenne a szolgáltatásra.

A képzés célcsoportja a több mint 2 éve ápolási díjban részesülõ, minimum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezõk, akiknek legalább 5 évük van még a nyugdíjig. Aparhantról 2, Bonyhádról 4, Grábócról 3, Györébõl 1, Kisvejkérõl 1, Lengyelrõl 3, Mucsfáról 1, Nagymányokról 2, Tevelrõl pedig 8 fõ vesz részt a képzésben. A 25 fõ megszerzi azokat a kompetenciákat, melyek egy OKJ-s képzésben való részvételhez fontosak, és így majd tovább tudnak lépni.

20110603-3.jpgA projekt szakmai megvalósításáról Pál Krisztina szakmai vezetõ beszélt. Demonstrációs termi oktatást tudnak megvalósítani a Gondozási Központban berendezett szobában, ahol június 30-án lesz a vizsga. Jelenleg a 7 településen 11 gondozó 158 embert lát el a házi segítségnyújtás keretében, ami azt jelenti, hogy 14 fõ jut egy gondozóra, miközben a törvény 9-et ír elõ. A pályázatnak köszönhetõen 20 embert tudnak 4 órás munkaidõben bevonni egy éven keresztül, ezzel az ellátás javulni fog, hiszen õk el tudják végezni a házimunkát, a bevásárlást és a gyógyszervásárlást. Így akár 198 fõre is bõvíthetik az ellátottak számát, és új településekre is eljuthatnak a gondozók.