Tizenöt napirendi pontot tárgyalnak

Május 26-án, vagyis ma 16 órától tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. A napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény átszervezése, Alapító Okiratának módosítása

3.) A Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ átszervezése, a Kézmûves Szakiskola intézményegység jogutód nélküli megszüntetése

4.) Bonyhád-Bonyhádvarasd-Izmény-Kakasd-Máza-Kisdorog-Kismányok-Kisvejke-Váralja közoktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosítása

5.) Beszámoló a BONYCOM Kft. 2010. évi gazdasági tevékenységérõl

6.) Beszámoló a Fûtõmû Kft. 2010. évi gazdasági tevékenységérõl

7.) Beszámoló a Völgységi Termál Vízfeltáró Kft. 2010. évi gazdasági tevékenységérõl

8.) Beszámoló a Bonyhádi Fürdõ Kft. 2010. évi gazdasági tevékenységérõl

9.) Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelemi feladatok ellátásáról

10.) Pályázat rövid idõtartamú közfoglalkoztatási program támogatására

11.) Javaslat a Bonyhád Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 6/2011. (III.10.) számú rendeletének módosítására

12.) Bátaapáti Térsége Területfejlesztési Társulás megszüntetése

13.) A Bonyhád, Rákóczi Ferenc u. 3-5. szám alatti társasház hõszigetelése

14.) Az Életút Egyesület, a Laurus Alapítvány és a Dyslexiás Gyermekekért Tolnában Egyesület ingatlanhasználati kérelme

15.) Egyebek