A lírikus Berzsenyirõl

A lírikus és tudós Berzsenyi Dánielrõl tart elõadást Csehák János a bonyhádi mûvelõdési központban, a Honismereti kör összejövetelén.