Segédgondozók képzése a Gondozási Központban

20110502-1.jpgMegkezdõdött a segédgondozók képzése a bonyhádi Gondozási Központban, a TÁMOP-5.4.3.-10/2-2010-0003 számú „Az ápolási díjban részesülõk bevonása a Bonyhádi Kistérség szociális ellátó tevékenységébe, elsõsorban a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásába” címû pályázat keretében. A 180 órás segédgondozói képzésben 25 fõ vesz részt a Bonyhádi Kistérség településeirõl: 4 fõ Bonyhádról, 2 Aparhantról, 4 Grábócról, 1 Györébõl, 1 Kisvejkérõl, 3 Lengyelrõl, 1 Mucsfáról, 2 Nagymányokról, 8 fõ pedig Tevelrõl.

20110502-2.jpgVarga Gyöngyvér, a projekt vezetõje elmondta: – Célunk a segédgondozói képzéssel egyrészt, hogy a képzésben résztvevõk felkészültebbé váljanak egy új piacképes képesítés megszerzésére, a képzést sikeresen teljesítõk esetében növekedjenek elhelyezkedési esélyeik az elsõdleges munkaerõpiacon. Másrészt, hogy 20 fõ segédgondozó munkába állításával a házi gondozás kiterjeszthetõ legyen az eddig el nem látott településeken, emelkedjen a szakmai színvonal, szakszerûbb ellátást biztosítsunk a házi segítségnyújtó szolgáltatásokat igénylõk számára. A házi 20110502-3.jpgsegítségnyújtás minõségének javulása várható a segédgondozók munkába állításával.

A segédgondozók foglalkoztatásával lehetõség nyílik a kistérségben a folyamatos szakmai ellátásra, gondozásra. A projekt megvalósításával olyan szintû szolgáltatásokat tudunk nyújtani a házi segítségnyújtás keretében, amelyek teljes körûek, hatékonyak, az idõs emberek igényeihez, szükségleteihez igazodnak. A kielégítetlen szociális gondoskodási tevékenységek megoldhatóak lesznek az ápolási díjban részesülõk foglalkoztatása által.