Jövõre megszûnik a Kézmûves Szakiskola

20110501-4.jpgA Vörösmarty Mihály Ifjúsági és Mûvelõdési Központ Fiatalok Speciális Szakiskoláját Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete alapította. A szakiskola 1991 õszén kezdte meg mûködését a mûvelõdési központ intézményrendszerére épülve. Fõ célként tûzték ki a szinte feledésbe merült népi kézmûves szakmák újraélesztését, valamint a hátrányos helyzetû fiatalok számára az esély biztosítását a szakmához jutásban. A 2006/07-es tanév végéig négy kézmûves mesterségben – fazekas, bõrtárgykészítõ, kosárfonó és fonottbútor-készítõ, valamint szõnyegszövõ szakmában – folyt a nappali rendszerû képzés. Míg a 2005/06-os tanévben 37 diákja volt, a 2010/11-es tanévben már csak 21 tanulója van az iskolának. A 2007/2008-as tanévben a tanulói létszám csökkenése miatt az iskola kénytelen volt beszûntetni a szõnyegszövõ szakmai képzést.

A tanulói létszám nagyarányú csökkenésének következményeként a fenntartó szándéka a Vörösmarty Mihály ÁMK átszervezése a Kézmûves Szakiskola intézményegység jogutód nélküli megszüntetésével. A fenntartó az intézményegység megszüntetését a meglévõ évfolyamok kifuttatásával tervezi végrehajtani 2012-ben, ezért a 2011/12-es tanévre új tanulók beiskolázását már nem engedélyezi. Az intézményegység megszûnése miatt 3 fõ szakoktató státusza megszüntetendõ, és a Kossuth u. 9. számú telephelyen a mûködés megszûnik. Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete április 28-i ülésén megszavazta az elõterjesztést.