Táncmozaik

Táncmozaik címmel adnak mûsort a BONI moderntánc tanszakának növendékei a bonyhádi mûvelõdési központban. A Táncmûvészet Világnapja alkalmából bemutatott mûsor rendezõ-koreográfusa Szarvas Szilvia. Közremûködik Franyó Róbert és a XXI. Mûvészeti Mûhely.