Átadták az Év Rendõre kitüntetõ címet

20110421-1.jpgImmár negyedik alkalommal került átadásra Bonyhádon az „Év Rendõre” díj. A Városi Rendõrkapitányságon dr. Marcsek Sándor kapitány köszöntötte a megjelenteket, majd Potápi Árpád János polgármester adta át az elismerést, melyet idén – a kapitányi felterjesztést elfogadva – Csasznyi Krisztiánnak ítélt oda az önkormányzat képviselõ-testülete. Az ünnepségen még két embert ért megtiszteltetés: Joó Gáborné közalkalmazott munkatársi címet kapott, míg Wild Jánost rendõrõrnaggyá léptették elõ. Az ünnepi hangulatot a városi zeneiskola szaxofon kvartettjének mûsora emelte.

20110421-2.jpgAz „Év Rendõre” díjat elnyert Csasznyi Krisztián rendõr zászlósról a következõ méltatás hangzott el: 2003. július 1-tõl a rendõrség hivatásos állományú tagja. Elõször a Budapesti Rendõr-Fõkapitányságon fogdaõrként teljesített szolgálatot. A Bonyhád Városi Rendõrkapitányság állományába 2004. október 1-jén került. 2006. december 31-ig a Hõgyészi Õrsön járõr beosztásban teljesített szolgálatot. Jelenlegi beosztásában – bûnügyi szakterületen – 2007. január 1-tõl végez vizsgálati munkát. Feladatait kötelességtudóan és fegyelmezetten, magas színvonalon teljesíti. AZ általa lefolytatott eljárások törvényesek, megalapozottak, a késõbbi ügyészi, bírói döntésre alkalmasak. Kimagasló eredményeket ért el a pályakezdõ rendõrök betanításában, a szakmai ismeretek átadásában. Két alkalommal részesült rendõrkapitánysági-, egy alkalommal pedig rendõr-fõkapitánysági vezetõi dicséretben és jutalomban. Szolgálat során tanúsított és szolgálaton kívüli magatartása kifogástalan, a közösség megbecsüli, teljesítményét elismeri. Csasznyi Krisztián rendõr zászlóst szakmai munkájának színvonala, példamutató emberi magatartása, életvitele méltóvá teszi e magas szintû elismerés, az „Év Rendõre” kitüntetõ cím elnyerésére.