Egyesületek segítenék az állagmegóvást

Az önkormányzati helyiségek hasznosítására vonatkozó szabályokat helyi rendelet tartalmazza Bonyhádon. A rendelet alapvetõen az ellenérték fejében történõ hasznosítást szabályozza, melynek módja az árverésen történõ licitálás. Az eredménytelen árverés után üresen maradó ingatlanok hasznosítását is meg szeretnék oldani. Bonyhádon számos olyan társadalmilag hasznos tevékenységet végzõ szervezet mûködik, melyek igényt tartanának egy helyiségre, de anyagi lehetõségeik korlátozottak. A csütörtöki képviselõ-testületi ülésen döntött arról a grémium, hogy lehetõséget ad arra, hogy az üres helyiségeket az eredménytelen árverés után 30 nappal ingyenesen használatba lehessen adni alapítvány, közalapítvány vagy egyesület részére. A használó gondoskodik a helyiség karbantartásáról, viseli a rezsiköltségeket, de bérleti díjat nem fizet. Ezekre tekintettel a szerzõdést indokolás nélkül, 15 napos határidõvel fel lehet mondani.