Perczel Mór kortársairól

A Perczel Mór kortársai címû sorozat keretében Kriza János néprajzkutatóról tart elõadást Csibi Krisztina a Honismereti Kör összejövetelén, a bonyhádi mûvelõdési központban.