Robinson a konferencián

Április 13-án kerül megrendezésre a 2. Knábel Vilmos Konferencia (Drámapedagógia és ének-zene a magyarországi német oktatásban) második napja a BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. A rendezvény egy különleges német nyelvû pedagógiai konferencia, amely az oktató-nevelõ munkával kapcsolatos gyakorlati ismeretek közvetítését tûzte ki célul. A konferencia részvevõi a program elején a Vörösmarty iskola diákjaival együtt megtekintik az iskola német színjátszó köre Robinson címû színdarabjának premierjét. A pedagógusok ezután mûhelymunka keretében beszélgetnek a videofelvételekkel és különbözõ színpadi megoldásokkal tarkított darabról, majd Pécsrõl és Budapestrõl érkezõ elõadók segítségével mûhelymunkák keretében ismerkednek a drámapedagógiának és a zenének a magyarországi német oktatásban játszott szerepével.