Csütörtökön ismét összeül a képviselõ-testület

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete április 14-én 16 órakor tartja soros ülését a Polgármesteri Hivatalban. Napirendi pontok:

1.) Bonyhád város 2010. évi költségvetése végrehajtásának értékelése, a zárszámadási rendelet megalkotása

2.) Szándéknyilatkozat a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény átszervezésérõl

3.) Bonyhád Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési terve

4.) Bírósági ülnökök választása

5.) Együttmûködési megállapodás a kisebbségi önkormányzatokkal

6.) Éves ellenõrzési jelentés az önkormányzati fenntartású intézmények 2010. évi felügyeleti és belsõ ellenõrzésének tapasztalatairól

7.) A gyermekjóléti és szociális feladatok ellátására létrejött intézményfenntartó társulás megállapodásának módosítása

8.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 13/2010. (XI.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

9.) Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletérõl és elidegenítésérõl, a lakások bérleti díjáról, valamint a lakbértámogatás szabályairól szóló 10/2007. (VI. 1.) számú önkormányzati rendelet módosítása

10.) Az önhibáján kívül hátrányos helyzetû önkormányzatok 2011. évi támogatásának benyújtásához szükséges nyilatkozatok.