Beszámolt tevékenységérõl a Völgységi Tájkutató Alapítvány

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testületének legutóbbi ülésén beszámoltak tevékenységükrõl a közalapítványok kuratóriumai, többek között a Völgységi Tájkutató Alapítvány. A Dr. Szõts Zoltán elnök által összeállított beszámolóból idézünk:

Alapítványunkat 1992-ben hozta létre Bonyhád Város Önkormányzata a Völgységi Múzeum tájmúzeum támogatására. Az Alapítvány székhelye a múzeum, az infrastrukturális feltételeket is az intézmény biztosítja. A Völgységi Tájkutató Alapítvány 1999. nov. 4-tõl közhasznú szervezetként mûködik. Az Alapítvány célja: a Völgység helytörténeti – néprajzi kutatásának fellendítése, táji szintre emelése;a hajdan itt élt és a ma itt élõ népek, nemzetiségek, etnikai csoportok tárgyi kultúrájának és szellemi hagyományaiknak gyûjtése és megõrzése; a feltárt értékek nyilvántartásba vétele és feldolgozása, közreadása: elõadások, kiállítások, szakmai összejövetelek szervezése, kiadványok megjelentetése; a fenti célok közérdekû juttatások és vállalások útján történõ támogatása. Az alapító, hogy az alapítvány vagyonának gyarapodását elõsegítse, az alábbi kiemelt támogatási célokat határozza meg: a Völgységi Múzeum gyûjteményének gyarapítását, falusi kisgyûjtemények védetté nyilvánítását; a Völgység helytörténeti kutatóinak segítését és munkájuk összehangolását; a kutatómunkára épülõ színvonalas dolgozatok megjelentetését.

A Völgységi Tájkutató Alapítvány mûködésének 18 éve alatt eredményesen szolgálta a helyi közmûvelõdést. Pályázatot írt ki és valósított meg a Völgységi Múzeum német nemzetiségi néprajzi anyagának leírókartonozására. Az 1995-ben, 2000-ben, 2005-ben és 2010-ben rendezett völgységi konferenciák rendezõje és a konferenciakötetek kiadója és támogatója. Az ezredfordulótól kezdve szinte minden évre esik átlagban egy kiadvány, amelyek támogatásával-gondozásával vagy kiadásával hozzájárult Alapítványunk a helyi kutatási eredmények közzétételéhez. A kötetek megjelentetése könyvbemutatókkal is járt.

A 2008-as év az áttörés éve volt, Alapítványunk az Állami Foglalkoztatási Szolgálathoz benyújtott akkreditációjával 2008. január 1-tõl egy 6 órás könyvelõt és egy 7 órás pályakezdõ adatrögzítõt, november 1-tõl pedig egy kulturális szervezõt alkalmazott. A 2009-es év eseménye Tourinform-iroda létrehozása volt. 2010 novemberében könyvelõnk felmondott egészségi állapota miatt, helyére sikerült megfelelõ szakembert alkalmaznunk. Szervezeti változást hozott a Munkaügyi Központ bérfinanszírozása azzal, hogy átléptük 2009-ben az öt millió forintos bevételi értékhatárt, így Bonyhád Város Önkormányzata létrehozta a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottságot. A 2010-es év legnagyobb projektje a Hofmeister Lajos – Szõts Zoltán szerk. „Üdvözlet Bonyhádról” (Képeslapkönyv) kötet kiadása volt, amely 700.000 Ft bevételt eredményezett. A NagyKultúra pályázat 150.000 Ft könyvértékesítést hozott. A kiadási oldalon 333.000 Ft nyomdai költségekre, 210.000 Ft fordítási díjakra terhelõdött.

A Tourinform Bonyhád 2009. június 1-tõl mûködik, létesítõje a Völgységi Tájkutató Alapítvány, a Völgységi Múzeum épületében kapott helyet. Az iroda tájékoztatja város lakosságát és az ide látogató belföldi- illetve külföldi turistákat Bonyhád turisztikai látványosságairól, kultúrájáról, mûemlékeirõl, adatgyûjtést végez a város szállásadóiról és idegenforgalmi vállalkozásairól. A Tourinform Iroda a vendéglátásban érdekelt vállalkozásokkal együttmûködve gazdaságélénkítõ szerepet kíván betölteni. A Magyar Turizmus Zrt. promóciós termékein és a helyi vállalkozók kiadványain kívül az irodánkban bizományosi szerzõdés keretében néprajzi értékeket képviselõ ajándéktárgyakat és helyi borokat értékesítünk, kerámiákat Herbszt Helga, bonyhádi képeslapokat Máté Réka, minõségi borokat a Danubiana Bt. és Sebestyén József termelõtõl.

A Tourinform Bonyhád hivatalosan idõszaki iroda, vagyis kötelezõen június 15-tõl augusztus 31-ig tart nyitva napi nyolc órában. Az Iroda bevétele és kiadása a 2010. évben 62.000 Ft volt. A látogatottság emelkedett, a fõszezonban 976 látogatónk volt, a júniusi csúcsot a Múzeumok éjszakája 533 fõs létszáma adta, júliusban-augusztusban egy-egy múzeumi csoport is mutatja, hogy az egyéni vendégek arányszáma kisebb. Szeptembertõl általában visszaesik a forgalom, az iskolakezdés és a nyár vége következtében kevés turista érkezik hozzánk. A Magyar Turizmus Zrt. beleegyezésével szeptembertõl rövidített nyitvatartási idõvel tovább mûködünk. Ez napi hat órát jelent, 9:00 órától 15:00 óráig.

A Múzeumok Éjszakáján 10.000 Ft-ot költöttünk a zenész fellépésére, a Múzeumok Õszi Fesztiváljának völgységi rendezvényéhez 10.000 Ft-ot gyûjtöttünk helyi vállalkozásoktól, az V. Völgységi konferenciához pedig hasonló nagyságrendben a büfé nyersanyagainak költségeit álltuk. A Múzeumi Tanösvény programban mintegy 50.000 Ft-ot biztosítottunk két megállító tábla elkészítéséhez. Az útiköltségre költött hasonló összeggel a völgységi konferencia vendégeinek utazási költségéhez járultunk hozzá, illetve a pedagógiai program tájolására és az irodai alkalmazottak konferencianapjaira fordítottuk. Mintegy 650.000 Ft-os könyvkészletünk mellett civil szakkönyvtárunk is a gyarapodást mutatja. Titkárunk évek óta írt NCA-s pályázatainak köszönhetõen számítógépeink, digitális fényképezõgépünk is van leltáron. Alapítványunk sikeresen pályázott a „Civilsegéd” továbbképzésre a megye 32 szervezete egyikeként, a képzés célja a szervezet fejlesztése, hosszú távú stratégia kidolgozása volt.

Alapítványunk részt vállal egy emberibb társadalom kialakításában, amelyben az itt élõk és az idelátogatók egyaránt toleránsan viselkednek. Tevékenységünkkel erre a viselkedés-kultúrára neveljük a hozzánk látogató gyermekeket, fiatalokat. Munkánkkal segítjük a mentális egészség-kultúra kialakulását, mûködését.