Drámapedagógia és ének-zene a magyarországi német oktatásban

Április 6-án és 13-án a Magyarországi Német Pedagógiai Intézettel közösen rendezi meg a BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola kollektívája a II. Knábel Vilmos Konferenciát. A rendezvény témája: „Drámapedagógia és ének-zene a magyarországi német oktatásban”. A résztvevõk a téma szakértõitõl hallgathatnak elõadásokat, a mûhelymunkák keretén belül pedig gyakorlati oldalról ismerkedhetnek meg a terület legújabb módszertani lehetõségeivel. A programot gyermekek drámafoglalkozása és diákszínjátszóköri elõadása gazdagítja, melynek eredményeként a részvevõk a drámapedagógia hétköznapi gyakorlatának részesei lehetnek. A mintegy negyven résztvevõ fõleg a Dél-Dunántúl oktatási intézményeibõl érkezik (az óvodától a középiskolákig) a bonyhádi Vörösmarty iskolába. A németnyelvû rendezvény elsõsorban a nemzetiségi tanítónõk, a nyelvtanárok, a drámapedagógusok, a színjátszókör-vezetõk és az ének-zene tanárok számára kínál ismeretszerzési és elmélyülési lehetõséget.