Beugró

Beugró a XXI. Mûvészeti Mûhely elõadásában, a bonyhádi mûvelõdési központban.