Írásbelivel kezdõdött a nyelvvizsga a Vörösmarty iskolában

Ma délelõtt megkezdõdött a 8. évfolyamos tanulók nyelvvizsgája a BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. Az írásbeli vizsgán három kompetenciaterületen mérik a diákok nyelvtudását: írásbeli kommunikáció, olvasás utáni szövegértés és hallás utáni szövegértés. A kommunikációs képességeket mérõ szóbeli vizsgára a április 19-én kerül majd sor.

Az intézmény 2010 januárja óta Deutsches Sprachdiplom-iskolaként is mûködik. A sikeres pályázat által elnyert nyelvvizsgaközpont cím a diákok számára lehetõvé teszi, hogy az intézmény falain belül nyelvvizsgázzanak a Közös Európai Referenciakeretnek megfelelõ A2-B1 szinten. A Kulturális Miniszterek Konferenciájának Német Nyelvdiplomáját a Külföldi Oktatásügyi Központ (Zentralstelle für Auslandsschulwesen) koordinálja. A nemzetközi nyelvvizsgát a diákok térítési díj befizetése nélkül szerezhetik meg, a bizonyítvány megszerzése feljogosítja a diákokat német középfokú intézményekben történõ továbbtanulásra is.

A nyelvvizsgaközpont cím elnyerésének alapvetõ feltétele volt, hogy az intézmény magas színvonalon valósítsa meg a német nyelv oktatását. A német tartományok kulturális minisztereinek konferenciájának döntése nyomán 2010-ben a Vörösmarty Iskola Magyarországon az elsõ három általános iskola egyikeként indíthatta útjára ezt a vizsgaprogramot. A nyelvvizsgára való felkészítés harmonikusan illeszkedik az iskola pedagógiai programjához, valamint az immáron két évtizedes hagyományra visszatekintõ két tanítási nyelvû képzéshez.