Aláírták a fürdõ kivitelezõjével a szerzõdést

20110318-2.jpgA Bonyhádi Fürdõ Kft. által kiírt közbeszerzési pályázatra 6 ajánlat érkezett, a legkedvezõbbet a Tempero Építõipari és Uszodatechnikai Zrt. adta, ez Magyarországon az egyik legnagyobb referenciával rendelkezõ társaság. A közbeszerzés eredményhirdetése már február végén megtörtént, de az egyik pályázó fenntartotta a lehetõségét, hogy megtámadja az eljárást. Miután elállt a szándékától, március 17-én aláírásra került a szerzõdés a kivitelezõvel, aki nettó 361,5 milliós árajánlat mellett 5 év jótállást és 5 millió Ft/nap késedelmi kötbért vállalt. Az építésügyi elõírások figyelembe vételével a munkaterület átadása április 2-án esedékes, a beruházás befejezési határideje 2011. november 30. A fürdõ 1,2 hektár területen valósul meg: egy élménymedence, egy meleg vizes medence és egy gyermek-pancsoló kerül kialakításra a kiszolgáló épületekkel együtt.

– A fordított Áfa szabályokra tekintettel a Kft-nek lehetõsége van nettóban finanszírozni a beruházást – mondja Dr. Glöckler Ferenc, a Fürdõ Kft. ügyvezetõje. – A Fürdõ Kft-ben a Bonycom Kft. végrehajtott egy 100 millió Ft-os törzstõke emelést (az önkormányzat 300 millió Ft-os törzstõkével hozta létre a céget másfél évvel ezelõtt). A közös összeg biztosítja a kivitelezés fedezetét. Eddig földfeltöltésre, tervezésre, különbözõ engedélyezésekre, a közbeszerzés mûszaki ellenõrzésére kellett és kell még költeni. Ezen felül maga a Fürdõ Kft. eddig 28 millió Ft-ot tudott hozzátenni a beruházáshoz: 20 milliót pályázatból, 8 milliót pedig visszaigényelt Áfa címén. Hangsúlyozom: a Fürdõ Kft. költségvetése nem része a városi költségvetésnek, az önkormányzat nem finanszírozza a Kft. mûködését!

– Mikor kezdõdnek meg a fürdõépítési munkák?

– A szerzõdés aláírását követõen a munkaterület átadása van soron, készül a kiviteli tervdokumentáció. A tervezõ elkészített egy engedélyes szintû- és egy ún. tenderszintû dokumentációt, az ebben szereplõ költségvetés véglegesítése következik most. Eközben már elkezdõdhet a tereprendezés és a közmûfektetés, tehát olyan munkálatok, amelyek az építési engedélyes tervdokumentációhoz kapcsolódnak. Viszont azok, amelyek az ún. vízjogi engedélyezéshez tartoznak – mint pl. vízgépészet, medenceépítés, közvezetékekre való csatlakoztatás -, csak az engedély megadása után valósíthatók meg. A kiviteli tervet be kell nyújtsa a kivitelezõ Székesfehérvárra, ez még kb. 1 hónapos ügymenet. Nyár folyamán, esetleg még az õszbe nyúlva az érdemi építési tevékenységet akár be is lehet fejezni.

20110318-3.jpgA szerzõdésaláírással egybekötött sajtótájékoztatón Potápi Árpád János polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 20 éve igyekszik hasznosítani a Bonyhád-Alsószéplaki területen megtalált termálvizet. Örömét fejezte ki, hogy megkezdõdik a beruházás, amelyet késõbb a lehetõségek függvényében tovább lehet fejleszteni. 1992-ben helyi összefogással épült meg a termálkút, amely több mint 900 m mély, és 67 C fokos vizet ad. A termálfürdõ építésérõl 2008-ban döntött a képviselõ-testület, majd 2009-ben a beruházás racionális lebonyolítása érdekében 300 millió Ft hozzájárulással létrehozta a Bonyhádi Fürdõ Kft-t. Az önkormányzat a törzstõkén felül a fürdõ építéséhez további összegekkel nem járul hozzá.

A Kft-nek tagja a Völgységi Termál Vízfeltáró Kft., amely a termálkút üzemeltetési jogát apportálta, valamint a Bonycom Kft. 100 millió Ft-tal. A társaság elsõsorban ingatlanfejlesztési céllal jött létre, a beruházás befejezését követõen a megépített fürdõ üzemeltetésére pályázatot fog kiírni.

Az építési szerzõdést Hajdu István, a Tempero Építõipari és Uszodatechnikai Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint dr. Glöckler Ferenc, a Fürdõ Kft. ügyvezetõ igazgatója látta el aláírásával. Hajdu István elmondta a sajtó munkatársainak, hogy 24 éves tapasztalattal rendelkeznek az uszoda-, wellness-, fürdõépítés területén. A munkálatok során lehet számítani a teherautó forgalom növekedésére, de az utak letakarítására oda fognak figyelni. Dr. Glöckler Ferenc azt is elmondta, hogy már folynak a tárgyalások a geotermikus energia többirányú felhasználására.