Parkosítanak a régi szeméttelepen

A régi bonyhádi szeméttelep rekultivációja várhatóan március 15-ig befejezõdik, illetve csak a füvesítés, parkosítás marad a jó idõre várva. A földhordás esetleg jelenthetett kisebb kellemetlenséget a környék lakóinak, de ez most véget ér, immár rendezett körülmények kerülnek kialakításra a területen.

– Nagy feladat volt, melyet a konkrét kivitelezési munkákat végzõ Tam-Bau Kft. igyekezett mielõbb elvégezni – mondja Magyari Tamás, a Bonycom Kft. ügyvezetõje. – A rekultiváció a Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladékgazdálkodási Projekt keretén belül valósult meg, a 2002-es elõcsatlakozási alapokból elnyert pályázati támogatásból. Ez a projekt magában foglalta az új hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását. Ehhez tartozik a cikói hulladéklerakó létrehozása, amely jelenleg próbaüzemben mûködik, és a Gyár utcai hulladékudvar kialakítása, melynek átadásával már csak a mûködési engedélyre várunk. Amint ez meglesz, ez a gyûjtõhely is csatlakozik a Rekom Nonprofit Kft-hez, és megkezdi mûködését.

– Más változás is lesz akkortól a hulladékgyûjtés tekintetében?

– Igen, megszûnik üzemelni a szennyvíztelepen lévõ 4 hulladékgyûjtõ konténer. Egyedül a zöldhulladék gyûjtõ marad meg külön a köztemetõ melletti hulladékudvarban, melyet a Bonycom Kft. üzemeltet.

– A szeméttelep rekultivációjánál milyen elõírásoknak kellett megfelelni?

– A projekt egészére vonatkozóan különbözõ variációk voltak, de a hulladék mennyiségétõl függõen határozták meg, hogy mely hulladéklerakókat hogyan rekultiválnak. A kisebb hulladéklerakókat megszûntették és beszállításokkal oldották meg a feladatot. A bonyhádi hulladéklerakóban lett volna még 40 ezer tonna kapacitás, de ennek a mennyiségnek a beszállítása már nem történt meg. Az egész szeméttelepet letakarták az elõírásnak megfelelõen több rétegben, különbözõ anyagfajtákkal, illetve a rekultiváció során elõírt védmûveket alakítottak ki. Csurgalékvíz- és gázvizsgálókat, gázkivezetõket helyeztek el, amelyek monitoringozása 10 évig kötelezõ. A felügyelet biztosítása, a rekultivációs kötelezettség Bonyhád Város Önkormányzatához tartozik, és azt gondolom, hogy ezt a Bonycom Kft. fogja elvégezni, hisz cégünk volt a bezárás pillanatáig az üzemeltetõje a szeméttelepnek. Egy idõ után a hulladéktest majd elkezd dolgozni, és a szerves anyagok felbomlanak – ami egyébként már meg is kezdõdött.