A költségvetést 355 milliós forráshiánnyal fogadták el

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete tegnapi ülésén elfogadta a város 2011. évi költségvetési rendeletét. Ezt elõzetesen tárgyalták a bizottságok és az érdekegyeztetõ fórum, illetve az intézményvezetõkkel is egyeztettek. Egyedül a munkavállalói oldal nem támogatta a tervezetet – 2 nemmel és 2 tartózkodással szavaztak. Négy módosító indítvány került a testület elé, ebbõl a 3 bizottságé azonos volt: ne csökkenjen a sport- és civil szervezetek támogatása. Ez tavaly 24, illetve 5 millió Ft volt, az idei évre a tervezet szerint 8 illetve 2 milliót szántak volna. Dr. Barcza Zsolt képviselõ, a városi kórház igazgató-fõorvosa javaslattal állt elõ: a kórháznak betervezett 30 millió Ft mûködési támogatásból a jelenlegi finanszírozás mellett, az OEP által befogadott többletkapacitások miatt 10 millió Ft felszabadul, ezt az igazgató úr javasolta átcsoportosítani a sportcélú támogatásokhoz. Ezenkívül a képviselõ-testület úgy gondolja, hogy idén már élénkül annyit a gazdaság, hogy a helyi adó bevétel tervét 8 millió Ft-tal megemelhetik úgy, hogy ez sem a lakosságnak, sem a vállalkozóknak plusz terhet nem jelent, vagyis az adótételeket nem emelik. A módosító indítványokat a testület egyhangúlag elfogadta, így nem csökken a sport- és civil szervezetek támogatása.

A város költségvetése jelentõs forráshiánnyal küzd, ez 355 millió Ft. Hogy finanszírozható legyen a költségvetés, ezért úgy döntött a testület a második napirendi pont keretében, hogy az Önhibáján kívül hátrányos helyzetû települések pályázatát elõkészíti és beadja. A városvezetés bízik abban, hogy meglesz a kellõ támogatottság, és ebbõl az állami költségvetésben rendelkezésre álló 31 milliárd Ft-ból elnyernek egy összeget, ami csökkenthetné a város mûködési hiányát. Kovács Péter címzetes fõjegyzõ úgy fogalmazott: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy finanszírozható maradjon az idei költségvetés. Szabó Gábor képviselõ kérdésére Fauszt Józsefné pénzügyi osztályvezetõ elmondta, hogy a normatív támogatásoknál 18 millió Ft mínusszal számolhat a város, és hogy a SZOCEG Nonprofit Kft-vel kötött szerzõdésben szereplõ 3,6 millió Ft-os összeg az Idõsek otthonának kialakítására még nem szerepel a költségvetési tervezetben.