A talajmozgások csõtörést is okozhatnak

A Bonycom Kft. felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a tavaszi olvadások, illetve a fokozatosan emelkedõ kinti hõmérséklet hatására létrejövõ talajmozgásokból eredõen elõfordulhatnak csõtörések. Ez történt a bonyhádi Kossuth Lajos utca 54. számú háznál is, ahol a régi kútba bemosta a földet a csõtörésbõl származó víz. Itt az épület melletti csapadékvíz elvezetõ árkot betemették, újra kialakítása hamarosan meg fog történni. Ha valaki nagyobb vízfogyasztást tapasztal, azt jelezze a szolgáltatónak, hogy kivizsgálják a probléma okát. A rádiós mérõkkel ellátott helyeken a szolgáltató észreveszi a nagyobb vízfogyasztást, és tájékoztatja az ügyfeleket a valószínûsíthetõ belsõ csõtörésrõl.