A szõlõ védelmérõl

A szõlõ növényvédelmérõl tart elõadást Füzi István a Borbarát Körben, a bonyhádi mûvelõdési központban.