Õsszel nyithatja meg kapuit az idõsek otthona

20110302-12.jpg20110302-11.jpgBonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a Bonyhád Városi Kórház és Rendelõintézet megüresedett épületeiben a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 50 férõhelyes idõsek otthonát alakíthat ki. A Kft-vel folytatott tárgyalás eredményeként megszületett az ellátási szerzõdés, melyet ma délelõtt írtak alá. Kézjegyével látta el az iratot Bonyhád Város Önkormányzata részérõl Filóné Ferencz Ibolya alpolgármester (ellenjegyezte Kovács Péter címzetes fõjegyzõ), a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás részérõl Potápi Árpád János elnök (ellenjegyezte Darabos Orsolya munkaszervezet-vezetõ), a SZOCEG Kft. részérõl pedig Kocsis József ügyvezetõ igazgató. A szerzõdés szerint a Kft. vállalja az 50 férõhelyes idõsek otthonának létrehozását és mûködtetését. A kb. 20 milliós beruházáshoz az önkormányzat 3,6 millió Ft-tal járul hozzá, mégpedig úgy, hogy 5 évre megelõlegezi a bérleti díjat.

20110302-10.jpgA tervezett férõhely kihasználása érdekében az ellátási szerzõdést a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással együtt kötötték meg. Természetesen az arra rászoruló személyek elhelyezésénél elsõbbséget élveznek a bonyhádi lakóhellyel rendelkezõk. Az ellátási szerzõdés megfelel a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseinek. A kórház üresen álló épületeinek ingatlan-nyilvántartásba történõ leválasztása folyamatban van, a telekmegosztás elkészült, a telekalakítás során 4849 m2 nagyságú ingatlan jött létre.

A mai sajtótájékoztatót követõen Kocsis József ügyvezetõ igazgatóval beszélgettem:

– Mikorra tervezik az idõsek otthona megnyitását?

– Bízom benne, hogy nyárig olyan állapotba kerül a 4 épületbõl álló ingatlan-együttes, hogy megkérhetjük rá a mûködési engedélyt, és legkésõbb õsztõl be is költözhetnek az idõs emberek. Szükséges a volt ápolási osztályon a vizesblokkok felújítása és akadálymentesítése. Komfortosabbá szeretnénk tenni az épületet, hiszen akik oda beköltöznek, azoknak több évig ez lesz az otthonuk. Szeretnénk megszûntetni a kórházias jelleget egy otthonos, barátságos környezet kialakításával, hogy méltó lakóhelyet kínálhassunk a bonyhádi és környékbeli idõseknek. Idõigényes, de tervezzük foglalkoztató- és közösségi helyiség, illetve étkezõ kialakítását is.

– Hány ágyas szobák lesznek?

– Eddig 3-4 ágyasak voltak. Most mérjük fel a lehetõségeket a rendelkezésre álló épületekben, és mivel célunk, hogy minél több idõs ember be tudjon költözni az otthonba – amit 50 férõhelyesre tervezünk -, ezért szükség van 2-3 ágyas szobákra is. Szeretnénk önálló, egyszemélyes apartmanokat is kialakítani, saját fürdõszobával, vizesblokkal, esetleg konyhasarokkal, mert erre is lenne igény.

– Kik és hol jelentkezhetnek?

– Azon idõsek jelentkezését várjuk, akik rászorulnak már valamilyen ellátásra, szociális vagy egészségügyi állapotuk olyan, hogy már nem tudnak önmagukról teljes mértékben gondoskodni – és ez nem fekvõbetegeket jelent. Szakellátás természetesen lesz az otthonban, ezzel kb. 15 új munkahelyet is teremtünk Bonyhádon, és elsõdlegesen helyi munkaerõt szeretnénk alkalmazni. Baranya megyében is mûködtetünk idõsotthonokat, Bonyhádhoz legközelebb a mázai pszichiátriai betegek otthona tartozik hozzánk. Az érdeklõdõk egyelõre a bonyhádi önkormányzatnál jelentkezhetnek (alpolgármester asszonynál volt is már érdeklõdõ), de amint beindult a bonyhádi intézmény, a helyszínen is várjuk az érdeklõdõket.