Hatvanötször kérték a tûzoltók segítségét

20110226-5.jpg20110226-4.jpgA Bonyhádi Önkéntes Tûzoltó Egyesület tegnap tartotta közgyûlését. Dr. Alföldi István egyesületi elnök beszélt többek között a Lengyelországban és Németországban tett látogatásukról és az ottani szakmai kapcsolatfelvételrõl, illetve a saját rendezvényeik közül a családi napról és a nõnapi színházlátogatásról, melyet az idei évben is megszerveznek. Krähling József gazdasági beszámolóját, és Sebestyén György összegzését az etikai bizottság részérõl egyhangúlag elfogadták a jelenlévõk. Potápi Árpád János, Bonyhád Város Polgármestere is köszöntötte a tûzoltókat, külön megköszönve a 3 árvíz és a 2 árvízközeli helyzet esetében végzett kárelhárítási tevékenységüket. A közgyûlésen 80. születésnapja alkalmából köszöntötték Bányai Gergelyt, megköszönve több évtizedes tûzoltó tevékenységét is. Kiefaber Gábor, az egyesület tûzoltó parancsnoka által tartott szakmai beszámolóból idézünk:

20110226-3.jpg2010-ben 65 alkalommal kérték egyesületünk segítségét. Ebbõl 11 esetben vonultunk tûzesethez, 19 alkalommal mûszaki mentéshez, balesethez, favágáshoz, vízszivattyúzáshoz, 12 alkalommal vettünk részt rendezvények biztosításánál, gyermeknapokon, 3 esetben tévesen riasztottak bennünket, illetve 20 alkalommal tartottunk gyakorlatot. A tûzesetek közül kiemelkedõ volt a Széchenyi téren lévõ társasház 3. emeleti tüze. A tavalyi az árvizek éve volt, 3 alkalommal kellett több napon keresztül szivattyúzni, homokzsákokat rakni és egyéb feladatokat végezni. A szakmai tevékenység végrehajtásához december 31-én létszámunk a következõ volt: 21 vonulós tûzoltó, 3 vezetõségi tag, 15 ifjúsági és diák tûzoltó, valamint 10 pártoló tag és nyugdíjas.

20110226-6.jpgLegnagyobb támogatónk évek óta a városi önkormányzat, mely a mûködési költségeink jelentõs részét fedezi. 2010-ben 4 millió 878 ezer Ft támogatást biztosított mûködési feltételeink javítására, ezen felül a laktanya-felújítási pályázatunkhoz az 50 %-os önrészt biztosította, ami 430 ezer Ft-ot jelentett. A technikai eszközfejlesztésre saját forrásból biztosítottuk a 20 %-os önrészt, ami 83 ezer Ft volt. A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen részt vettünk a Magyar Tûzoltó Szövetség által kiírt pályázaton, ahol technikai eszközfejlesztésre 415 ezer Ft-ot, laktanya felújításra 400 ezer Ft-ot, mûködési feltételek javítására pedig 200 ezer Ft-ot nyertünk. Minden évben élünk az NCA nyújtotta pályázati lehetõséggel, tavaly ezen 400 ezer Ft-ot nyertünk.

A laktanya-felújítás keretében a balesetveszélyessé vált lépcsõ, a bejárati ajtó, illetve a féltetõ kicserélése, és a járda térkövezése valósult meg. Ezenfelül a tömlõszárítót újítottuk fel, ami új burkolatot kapott. A pályázati pénzekbõl beszereztünk védõcsizmákat, egykezes Stihl fûrészt, föld feletti tûzcsapot, osztót, és egy 24 V-os elektromos csörlõt. A mûködési támogatásra nyert összegbõl a beavatkozó állomány éves orvosi vizsgálatát, a fecskendõ mûszaki vizsgáztatását, és a légzõkészülékek éves felülvizsgálatát finanszíroztuk.

A Bonyhádi Önkéntes Tûzoltó Egyesület közgyûlése kötetlen beszélgetéssel és vacsorával zárult.