Új díjszabás a szilárdhulladék elszállításáért

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete tegnap tárgyalt a települési szilárdhulladék gyûjtéséért, szállításáért és elhelyezéséért fizetendõ díjakról. Az eddigi szabályozás szerint: „Magánszemélyek jövedelmük, vagyoni helyzetük alapján kérelmezhetik a szemétszállítási díj átvállalását. A szemétszállítási díj fizetését az önkormányzat átvállalja, ha a kérelmezõ 70 éven felüli egyedülálló, vagy a házastársak egyike, illetve mindkettõjük 70 éven felüli és kétszemélyes háztartásban élnek, és az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. A kérelem évente ismételten benyújtható.” A tegnap a grémium elé került módosító javaslat alapján egyedülálló személy esetében maradna az egy fõre esõ jövedelem eredeti szabályozása, de két fõ esetén az egy fõre esõ jövedelem a nyugdíjminimum kétszeresében lenne meghatározva. (A nyugdíjminimum jelenleg 28.500,- Ft/hó.)

A korábbi években is rendszeresen felmerült az a probléma, hogy a családi házas övezetekben az egy vagy kétszemélyes háztartásokban az átlaghoz képest kevesebb hulladék keletkezik, mégis 120 literes edény ürítéséért fizettek a fogyasztók. A rendelet módosítása pontosítaná azt a lehetõséget, hogy a legfeljebb két személy által lakott házak esetében a kisebb edényzetet vegyék igénybe. A 80 literes edény után fizetendõ díj havi szinten 580,-Ft megtakarítást jelentene háztartásonként.

A szolgáltatási díj mértéke egyébként a lakosság és intézményi megrendelõk részére, családi- és sorházaknál: 80-90 literes edénybõl heti egyszeri ürítéssel 1620.- Ft/hó, 110-120 literes edénybõl heti egyszeri ürítéssel 2200.- Ft/hó, 240 literes edénybõl heti egyszeri ürítéssel 3480.- Ft/hó; a társasházi lakásoknál 1,1 m3-es konténerrel heti kétszeri ürítéssel 2190.- Ft/hó/lakás. A nem lakossági megrendelõk részére 110-120 literes edénybõl heti egyszeri ürítéssel 2470.- Ft/hó, 240 literes edénybõl heti egyszeri ürítéssel 3900.- Ft/hó. A díjak a 25 %-os általános forgalmi adót tartalmazzák.

A képviselõ-testület a szolgáltatási díjakat – a szolgáltató javaslata alapján – évente felülvizsgálja. A módosító javaslatot a grémium elfogadta, az új díjak 2011. március 1-jén lépnek hatályba.