A költségvetési javaslatot is tárgyalják

Február 24-én, 16 órakor tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Javaslat a Bonyhád Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítására

3.) Bonyhád Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. évi költségvetési javaslata

4.) Idõsek Otthona létesítésére vonatkozó ellátási szerzõdés

5.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

6.) Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

7.) Települési szilárdhulladék gyûjtéséért, szállításáért és elhelyezéséért fizetendõ díjak megállapítása.