A polgárõrök értékelték a tavalyi évüket

20110210-5.jpgA Bonyhádi Polgárõr Egyesület február 4-én tartotta éves közgyûlését. Szõnyegi Csaba szolgálatvezetõ a szervezet 2010. évi tevékenységérõl számolt be, majd László Krisztián elnök adott tájékoztatást a polgárõrség anyagi helyzetérõl, és elfogadták a 2011. évi költségvetési tervezetet.

2010-ben 164 vezénylés alkalmával 3228 munkaórában vigyázták a közbiztonságot a bonyhádi polgárõrök. Az egyesület személygépkocsijával 28.252 km-t tettek meg, továbbá civil autókkal kiküldetésben 7.452 km töltöttek járõrszolgálatban. Ez idõ alatt több alkalommal forgalmat irányítottak, részt vettek rendezvények és felvonulások biztosításában, valamint forgalomellenõrzésben.

A nagymányoki, a kismányoki, és a györei egyesületekkel megkötött együttmûködési megállapodást valós tartalommal töltötték meg: számos alkalommal közös szolgálatot láttak el, illetve rendezvényeknél szükség szerint segítették egymást (pl. másfél napig biztosították a Dupla Ultratriatlon Világbajnokság bonyhádi szakaszát). Bûnmegelõzési szolgálatuk során belebotlottak különbözõ érdekes eseményekbe, ilyen volt pl. a tûzeset a Széchenyi téren, vagy a baleset az Agip benzinkútnál. A Tolna Megyei Rendõr Fõkapitányság felkérésére közremûködtek az M6-os autópályán végrehajtott teljes kitereléses razzia lebonyolításában is. Különösen nehéz helyzetben kellett helyt állniuk májusban, amikor a Völgység patak elöntötte Bonyhád város jelentõs területét, hiszen a homokzsákolás mellett a közrend fenntartásában is közremûködtek.

A 2010-es év feladataihoz az anyagi hátteret biztosítani tudta az egyesület, köszönhetõen annak, hogy az elõzõ évhez képest az önkormányzati támogatás nem csökkent (1 millió Ft), és a megyei szövetségtõl további 1 millió 210 ezer Ft érkezett. A folyamatosan emelkedõ üzemanyag árak miatt kiadásaik legnagyobb részét üzemanyag vásárlására fordították, annak ellenére, hogy a nyári, kora õszi idõszakban folyamatos gyalogos járõrszolgálatot is elláttak. Õsszel régi vágyuk valósult meg azzal, hogy saját egyesületi irodahelyiséget vehettek birtokba. Állandó feladataik mellett a Tolna Megyei Polgárõr Szövetség felkérésére oktatásokat is szerveztek a Bonyhád Városi Rendõrkapitányság illetékességi területén mûködõ polgárõr egyesületek részére. Az egyesület „A kistelepülések biztonságának javítása céljából kialakítandó rövid távú program” pályázaton elnyerte költségvetésének közel egyharmadát, 800 ezer Ft-ot. Ezenkívül az ultratriatlon világbajnokság szervezõitõl 100 ezer Ft támogatást kaptak a biztosításért. Az idei év költségvetésében 2 millió 250 ezer Ft szerepel bevételi tervezetként. A tagság a beszámolót és a tájékoztató egyaránt elfogadta.