A szélerõmû módosította a településrendezési tervet

20110208-2.jpgA Calima Energetika Kft. a bonyhádi szélerõmû park létesítése érdekében kezdeményezte a településrendezési terv módosítását, illetve az ehhez szükséges vizsgálati eljárás lefolytatását. Bonyhád Város Önkormányzata döntött a településszerkezeti terv módosításáról, melyben egy szélerõmû park vizsgálat alá vonható területét lehatárolta, és területet jelölt ki a trafóállomás részére. Döntött a helyi rendezési terv módosításáról is szélerõmû park, illetve az azt kiszolgáló villamos alállomás részletes építési és telepítési szabályai, övezeti elõírásai megalkotásáról. A költségeket a Calima Energetika Kft. viselte.

Az egyeztetések során felszínre került javaslatok, változtatási igények feldolgozása után a terveket közszemlére tették az önkormányzatnál. A lakosság részérõl vélemény nem érkezett, kevés érdeklõdõ nézte meg a módosított terveket. Az egyeztetési eljárásba 32 szakhatóságot, szervezetet vontak be, melyek közül 16 vett részt a véleményezési eljárásban és adott illetékességi körébe tartozó szakmai véleményt. A véleményezési és egyeztetési eljárás során érdekütközés, eltérõ vélemény volt, ezért egyeztetõ eljárást is lefolytattak. Az ezt követõen elkészített végleges dokumentációt benyújtották véleményezésre a Dél-dunántúli Állami Fõépítészhez.

A módosított, az Akcióterv Kft. által készített külterület szabályozási terv került beemelésbe a rendelet alkalmazási körébe. A szélerõmû park területén lévõ fejlesztéssel az utak 12 m széles, irányadó szabályozás alá fognak esni, mivel a közlekedési terület végleges határa csak a közlekedési tervek alapján jelölhetõ ki. Megalkotásra került az új Má-Sz jelû szélerõmû létesítésére kijelölt általános mezõgazdasági terület részletes övezeti elõírása. Ennek keretében rögzítették a védõtávolságokat a természetvédelmi területektõl, az élõhelyektõl, közutaktól, az M9 gyorsforgalmi úttól, lakó- és gazdasági célú épületektõl.