A szerzõdés aláírását mulatság követte

20110207-2.jpgHuszonkettedik alkalommal rendezik meg a „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztivált, melynek a szerzõdés-aláírási ceremóniáját idén a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége szervezte meg Bonyhádon. A szombati ünnepségen Csibi Krisztina, a szövetség januárban megválasztott elnöke köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatóul elmondta, hogy míg az elõzõ években az érintett országokból 30-30 fõt fogadtak a bonyhádi fesztiválon, addig idén Romániából kétszer ennyien érkezhetnek, közülük harmincan Dornestibõl, azaz Hadikfalváról. Az ünnepségen Potápi Árpád János, Bonyhád Város Polgármestere, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének januárban leköszönt 20110207-3.jpgelnöke is szólt a jelenlévõkhöz, akárcsak Zbigniew Kowalski, a fesztivál mûvészeti vezetõje Lengyelországból. Ezt követõen a fesztivál közös megrendezésérõl szóló együttmûködési megállapodást látták el kézjegyükkel a Lengyelországból, Ukrajnából, és Romániából érkezett vendégek: Inna Onatszka, Csernovic Város alpolgármester asszonya, Ivan Petruszjak, Csernovic Megyei Tanács Közigazgatási Hivatalának Kulturális Osztályvezetõje, Vasile Ursachi, Szucsáva Város „Bukovina” Kulturális Központjának igazgatója, Lucian Ungureann, Campulung Moldovenesc Város Önkormányzatának képviseletében, Zbigniew Kowalski, a fesztivál mûvészeti vezetõje, és Csibi Krisztina, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke.

20110207-4.jpgAz együttmûködési megállapodásban szereplõ közös célok:

1. A többnemzetiségû bukovinai kultúra gazdagságának és Bukovina népeinek ének, tánc, népzene, szertartások és népszokások bemutatása a színpadi elõadásokon.

2. A bukovinai folklór megóvása Bukovinában és a Bukovinából elszármazottak körében Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában és Németországban, akik számára a „Bukovinai Találkozások” lehetõséget nyújt Bukovinával és a még ott élõ népekkel történõ kapcsolat megteremtésére.

3. Bukovinaiak számára a saját kultúrájuk, történelmük megismerésének és megértésének könnyítése, valamint azon értékek felmutatása, melyekkel nemzetük hozzájárult e régió hagyományainak megteremtéséhez.

20110207-5.jpg4. A bukovinai közösségi öntudat kialakítása és erõsítése fõleg a fiatalság körében.

5. A bukovinaiak egymás felé közeledésének és megismerésének mûvészeti bemutatók és személyes kapcsolatok útján történõ elõsegítése a fesztivál résztvevõi körében.

6. Regionális és nemzetközi kulturális együttmûködés.

7. Európai nemzetek közeledése és megismerése az õket képviselõ csoportokon keresztül.

8. Egy nagy nemzetközi rendezvény megszervezése, rendezvény, amely rámutat arra, hogy milyen fontos helyet foglal a kultúra az egyetértés és a megismerés folyamatában.

20110207-6.jpg9. A nemzetek feletti bukovinai értékek bemutatása azokon a megnyilvánulásokon keresztül, melyek élnek a megértésben és tisztelettartásban, a toleranciában az egymásiránti jó szomszédsági együttlétben a nemzeti csoportok körében.

10. Bukovina népszerûsítése, mint harmonikus megértés és együttmûködés lehetõségének példája a saját nemzeti és kulturális önazonosulás megtartásának megõrzésében.

20110207-7.jpgA „Bukovinai Találkozások” XXII. Nemzetközi Folklórfesztivál helyszínei és idõpontjai: Lengyelország (Jastrowie, Pila) június 21-26., Románia (Campulung Moldovenesc) július 28-31., Magyarország (Bonyhád) augusztus 6-7., Szlovákia (Turèianske Teplice) augusztus 20-21., Ukrajna (Csernovic) október 8-9.

A szerzõdés aláírását követõen egy-egy ukrán, román, lengyel, és a csernakeresztúri hagyományõrzõ csoport mutatta be a mûvelõdési központ színpadán a bukovinai népek téli népszokásait. A lengyel vendégek ételkóstolóval is várták a közönséget, este pedig Székelybállal zárult a nap.