A költségvetési- és a munkatervet is elfogadták

A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint annak Fejlesztési Tanácsa is pénteken ülésezett. Darabos Orsolya, a társulás munkaszervezet-vezetõje foglalja össze olvasóinknak a napirendi pontokat.

– A Fejlesztési Tanács ülésén javaslat hangzott el a GVOP 4.3.1. „Kistérségi Elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztése a Pécsváradi, Mohácsi, Komlói, Bonyhádi kistérségekben” címû projekt során felmerült és a Pécsváradi TKT. által fizetett költségek megosztására. Ennek elõzménye 2005-ig nyúlik vissza, hiszen akkor egy közös projekten vettünk részt négy kistérséggel. Az üzemeltetési költségeket kell most megfizetni a mi kistérségünknek, hiszen egy szerverszoba mûködik immár a komlói kistérségben, és ennek a 104 településnek a programon belüli iktató- és adósrendszerét, és még nagyon sok mindent ezen a szerverszobán keresztül központilag egységesen tudunk majd elérni. A Fejlesztési Tanácsunk úgy döntött, hogy a 3,5 millió Ft üzemeltetési költséget lakosságszám arányában fizetjük. Ezután az ülésen Sántha István, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Bonyhádi Kirendeltség-vezetõje adott tájékoztatást a közfoglalkoztatási rendszer bevezetésének tapasztalatairól. Többen is hozzászóltak a témához, hogy a mostani közfoglalkoztatási rendszer nagyon rossz a korábbi évekhez képest: térségi szinten kevés embert kaptunk, és õket is 4-6 órás foglalkoztatásban tudják csak fölvenni a kistelepülések.

– Milyen napirendi pontok szerepeltek, és milyen döntések születtek a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén?

– A két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót mindenki elfogadta. A SZOCEG Nonprofit Kft-vel kötendõ szociális ellátási szerzõdés is napirenden szerepelt. A Kft. igazgatója, Kocsis József tájékoztatta a jelenlévõket, hogy egy új ellátási formát szeretnének elindítani Bonyhádon: idõsek otthonát mûködtetnének. Kistérségi szinten gondolkodnak, így velünk is kötnének ellátási szerzõdést. A tanács az elvi hozzájárulást megadta, támogatja a feladatellátás megkezdését. A jogszabályi háttér értelmében az önkormányzati választást követõen 6 hónapon belül felül kell vizsgálni a társulás alapdokumentumait, így a társulás illetve a munkaszervezet SZMSZ-ét is módosítottuk. A Solymár Imre Városi Könyvtár igazgatójától, Kult Imrénétõl tájékoztatót kaptunk a 2011. évi mozgókönyvtári normatíva felosztásáról. Az önkormányzatok idén is 1-1 millió Ft-ot kapnak a könyvtári szolgáltatói feladatokra, ennek a 48 %-a kerül visszautalásra a városi könyvtár részére, hisz õk végzik az állományfejlesztést minden településen, illetve mûködtetik a Corvina rendszert.

– Napirendre került a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása is. A korábbi évekhez hasonlóan a társulás fõ központi mozgatórugója az állami normatíva, amelyet éves szinten a vállalt feladatok után lehívunk, ez közel 200 millió Ft. Pluszban épült be az idei költségvetésbe, hogy vásárolunk egy kistérségi rendezvénysátrat, és átvesszük a Völgységi Hírlevél szerkesztését és elõállítási költségeit. A korábbi évekhez hasonlóan támogatjuk a civil szervezetek pályázatait, amennyiben helyi rendezvényeket szeretnének megszervezni. A 2011. évi munkatervünket – és ennek keretében a völgységi rendezvénynaptárt – is elfogadta a tanács, eszerint kéthavonta tartjuk üléseinket.