Gyõztes kutatómunka

A bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulói közül többen is végeznek a tanulmányaikhoz kapcsolódó kutatómunkát. Tevékenységük eredményét diáktársaiknak, illetve tudáspróbákon egyaránt bemutatják. A 11.c osztályos Vámi Tamás a közelmúltban 1. helyezést ért el a Multiferroikus vasoxid vizsgálata címû kutatómunkájának prezentálásával a Bottyán Tudományos és Mûvészeti Diák Konferencián.