Videcz Ferenc (1944-2011)

20110127-5.jpgHosszan tartó súlyos betegség után, életének 67. évében elhunyt Videcz Ferenc író, költõ, tanár, a Magyar Írószövetség tagja, számos novellás- és verseskötet szerzõje. Munkásságát íróként több szakmai és társadalmi szervezet is elismerte, többek között megkapta a Tolna Megye Mûvészetéért Díjat, illetõleg a Vadászati Kulturális Egyesület Arany Fácán-toll Díját. A mindenekelõtt vadászíróként ismert hidasi szerzõ – négy önálló elbeszéléskötet és tizennégy antológia-szereplés után – az utóbbi idõben fõként verseivel lépett az olvasók elé. Írásai és szonettjei nem csak idehaza, de a határon túl is elismerõ fogadtatásban részesültek. Videcz Ferenc január 20-án távozott el örökre. Hamvasztás utáni búcsúztatása január 28-án, pénteken 15 órakor lesz a hidasi temetõben. „Kérem mindazokat, kik majdan megtisztelnek jelenlétükkel, hogy virágra szánt pénzüket… a vadászati kultúrára fordítsák” – mondta utolsó napjaiban. Végakaratát tiszteletben tartva a család kéri a búcsúztatáson jelenlévõket, hogy virágra szánt pénzüket a helyszínen elhelyezett urnába szíveskedjenek helyezni, amit Videcz Ferenc: Mária könnye címû könyvének kiadására fordítanának. A család kéri a részvétnyilvánítás mellõzését.