Négyezer embert vonnak be az ÁMK pályázati rendezvényeibe

20110125-6.jpg20110125-5.jpgA bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ közel 36 millió Ft-ot nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett TÁMOP 3.2.3-09/2 „Építõ közösségek” – közmûvelõdési intézmények az egész életen át tartó tanulásért címû pályázati kiíráson. A „Közösségekkel a kultúráért, kultúrával a közösségekért” elnevezésû projekt nyitó rendezvényére tegnap került sor az intézményben. Filóné Ferencz Ibolya alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük a város intézményvezetõit, a pályázat megvalósításában partner szervezetek képviselõit. A nyitó rendezvény keretében az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon lakói adtak mûsort, akik október óta Kosnás Árpád vezetésével tanulják a néptánc alapjait. Juhász Józsa projektmenedzser, az ÁMK igazgatója a pályázati anyag születésérõl beszélt:

20110125-7.jpg– 2009-ben írták ki második alkalommal az „Építõ közösségek” pályázatot. A pályázati útmutató megismerése után elsõdleges szempontunk volt, hogy a meghirdetett 5 pályázati komponensbõl azok kerüljenek kiválasztásra, amelyek megvalósítása hatékonyan járul hozzá a pályázatban meghatározott célokhoz. Olyan programot szerettünk volna összeállítani, mely során egyrészt sikerül bevonni a gyermek- és ifjúsági korosztályt a mûvelõdési ház által kínált programokba, szakkörökbe és képzésekbe, másrészt olyan közösségi programok megszervezésére ad lehetõséget, melyek a hátrányos helyzetû csoportok társadalomba való visszailleszkedését segítik. Elsõ lépés az igényfelmérés volt: megkerestük az önkormányzat, a munkaügyi központ, az oktatási és szociális intézmények, civil szervezetek képviselõit. A megbeszélések után a B (az oktatást kiegészítõ, iskolán kívüli programok lebonyolítása, különösen az ifjúsági korosztálynak szóló képesség- és kompetenciafejlesztõ, tehetséggondozó és közmûvelõdési programok) és E (megtartó képességet segítõ közösségi programok) komponenseket választottuk ki, mert ezek illeszthetõk leginkább az ÁMK tárgyi és személyi feltételeihez, és mert ezek adnak lehetõséget olyan programok létrehozására, melyek hosszú távon is fenntarthatók, és növelik a ház látogatottságát.

Mind az iskolák, mind az egyéb közremûködõ szervezetek pozitívan fogadták a megkeresésünket, felismerték a pályázat adta lehetõségeket: elindult a közös gondolkodás. A pályázat megírása kb. 3 hónapot vett igénybe, és októberben megkaptuk az értesítést, hogy nyertünk 35 millió 816 ezer 663 Ft-ot. De vajon hogyan hasznosul a 2010. október 1-jén elindult projekttevékenység? Mivel a kistérség lakossága elöregedõ, különös figyelmet kell fordítani a fiatalok itt tartására. Az oktatási minõségek javulásával, a kistelepülésen élõ fiatalok számára értékalapú elfoglaltságok kínálásával, közösségi programok megvalósításával életminõségük javulása érhetõ el, és ezzel együtt növelhetõ a település megtartó ereje. Az életvezetési foglalkozások hatására a munkanélküliek piaci pozíciója versenyképesebbé válik, a fogyatékkal élõ felnõttek és a romák társadalmi elfogadottsága javulni fog, és kialakul bennük az élethosszig tartó tanulás igénye.

A humánerõforrásról el kell mondanom, hogy a megvalósítók legnagyobb része bonyhádi, esetenként Tolna megyei vagy a régiónkból érkezõ szakember. A pályázati forrásnak köszönhetõen tisztes bérrel tudjuk honorálni munkájukat. És bár az államnak járulékok formájában visszafizetünk, az elnyert összeg legnagyobb része helyben marad. A vásárolt szolgáltatásokat és szükséges anyagokat szintén helyben szerezzük be. A pályázati összköltségvetés 10 %-át eszközbeszerzésre lehet fordítani, ami mintegy 3,5 millió Ft-ot jelent. Ezt az összeget a rendkívül elavult és rossz állapotban lévõ színháztechnikánk korszerûsítésére fordítjuk.

Bányai Dóra projektasszisztens részletesen bemutatta a projektelemeket:

Diákszínpad – amatõr színjátszó körök, diák színtársulatok találkozói 2010 novemberétõl a projektidõszak végéig 11 alkalommal. „Csupa játék a színház” – színjátszó kör a projektidõszak alatt heti rendszerességgel. Gyermekmûvészeti Fesztivál – a bonyhádi kistérség általános- és középiskolás tanulóinak részvételével, 2011. április 2-3-án. Életfa – drámapedagógiai foglalkozások általános iskolás tanulók részvételével, 2011 februárjától 2012 februárjáig 40 alkalommal. Varázsceruza – képzõmûvész kör iskolások részvételével, a projektidõszak alatt keddenként. „Játszani is engedd!” – kompetenciafejlesztõ foglalkozások 5-8 év közötti gyermekeknek, a projektidõszak alatt péntekenként. Ne légy birka! – környezetvédelmi képzés középiskolásoknak, 10 órás tréning 3 alkalommal. Kaland Klub – sajátos nevelési igényû általános iskolás tanulók részvételével, a projektidõszak alatt kéthetente kedden. Nagyanyáink nyomdokain – a tradicionális értékeket, a népi kultúra hagyományait elevenítik fel a Nagyanyáink praktikái és a Nagyanyáink konyhája elnevezésû programok, középiskolás tanulók részvételével. Fogadj el! – filmklub a másság elfogadásáról középiskolás tanulóknak, 2010 novemberétõl 2011 májusáig kéthetente. „Csók, anyu!” – filmklub a családról középiskolás tanulóknak, 2011 szeptemberétõl 2012 márciusáig kéthetente. Játszma – Játssz ma! – önismereti klub középiskolás tanulóknak, 2011 szeptemberétõl 2012 márciusáig kéthetente. Színjátszó tábor – 2011 nyarán két alkalommal. „Benne élsz…” – tábor az egészséges és környezettudatos életmód kialakításáért általános iskolásoknak, 2011 júliusában. Fogadj el! – programsorozat 2011 januárjától májusáig, 20-20 alkalommal bukovinai székely, roma és német nemzetiségi táncoktatás. Fazekastanonc képzõ – 2011 szeptemberétõl 2012 márciusáig hetente. „Szõ, fon” takácsképzõ – a projektidõszak alatt hétfõnként, középiskolás fiataloknak. Fonó középiskolásoknak – kétszer 10 alkalomból álló sorozat. Fabrika – kézmûves foglalkozások ünnepkörökhöz kapcsolódóan, 10 kistérségi településen. Gongyola – játszóház óvodásoknak és általános iskolásoknak, a projektidõszak alatt 8 alkalommal. Fodros – ifjúsági- és gyermek táncház 17 alkalommal. „Lánc, lánc” – fogyatékkal élõ felnõttek néptánc oktatása az Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthonban, 30 alkalommal. „Hajlik a vesszõ” – kézmûves foglalkozások fogyatékkal élõ felnõtteknek az Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthonban, 30 alkalommal. Életvezetési tréningek munkanélküliek számára – regisztrált álláskeresõknek 25 órás tréning, 6 alkalommal. Kezedben a sorsod! – életvezetési egyéni tanácsadás regisztrált álláskeresõknek keddenként. muvlogo.jpgKeremaringó tábor – lovas-kézmûves tábor hátrányos helyzetû gyermekeknek a mórágyi lovardában, 2011 augusztusában. Bukovina tábor – bukovinai székely hagyományõrzõ néprajzi tábor 2011 augusztusában 2 alkalommal.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, és az elõzetes számítások szerint közel négyezer embert vonnak be a programokba.