Négy év gazdasági programját is tárgyalják

Január 27-én, 16 órától tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatalban. Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról.

2.) A képviselõ-testület 2011-2014. évi gazdasági programjának megtárgyalása.

3.) A köztisztviselõk 2011. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása.

4.) A város 2011. évi rendezvénytervének meghatározása.

5.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása.

6.) A Szociális Alapszolgáltatási Központként mûködõ Gondozási Központ Alapító Okiratának és Szakmai Programjának elfogadása.

7.) Bonyhád Város Önkormányzata rendezési terve módosításának elõkészítése.

8.) Közterület elnevezésének megváltoztatása.

9.) A kórház mûködéséhez támogatás.

10.) „Buszmegálló kialakítása a cikói bekötõúton” címû pályázat benyújtása.

11.) Közalkalmazotti magasabb vezetõi megbízásokkal kapcsolatos jogszabályi változások.

12.) Önkormányzati kérelem benyújtása a tervezett szélerõmû-park megyei területrendezési tervbe történõ beillesztése céljából.

13.) Bonyhád város településrendezési tervének a módosítása.

14.) A vagyonrendelet módosítása.