Magyarország és Európa az Apponyi-gyûjtemény tükrében

Egy kedves olvasónk hívta fel a figyelmet az 1994 telén az Országos Széchényi Könyvtárban tartott Apponyi-kiállításra.

 

 

A dokumentum bibliográfiai adatai
Szerzõ: W. Salgó Ágnes
Cím: Magyarország és Európa az Apponyi-gyûjtemény tükrében

Címmagyarázat: A hungarikagyûjtõ és bibliofil Apponyi Sándor (1844-1925) születésének 150. évfordulójára kiállítást rendezett az Országos Széchényi Könyvtár 1994. januárjában
Kiadás: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 1994.

Fülszöveg:
Gróf Apponyi Sándor magyar fõúrként a politikai pályától és a gazdasági élettõl elfordulva minden figyelmét és egész vagyonát a múlt megismerésének szentelte. Tervszerûen gyûjtötte a hazai vonatkozású külföldi könyveket, az ún. hungarikumokat. Gyûjteményének német és magyar nyelvû annotált katalógusát (I-II. kötet) halála után a kiváló irodalomtörténész Dézsi Lajos folytatta (III-IV.), majd 80 év múltán Vekerdi József fejezte be. Apponyi Hungaricája mindmáig a legteljesebb hungarika-bibliográfiánk. Emlékének szentelt az Országos Széchényi Könyvtár 1994 telén egy méltó kiállítást.
Szórólap: