Jubileumi év – Emelt fõvel

Január 9-én rendezte meg Bonyhádon tisztújító küldöttgyûlését a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. Az eddigi 38 tagszervezethez újabb három csatlakozhatott ez alkalomból: egy bejegyzés alatt álló szekszárdi egyesület, a Dombóvári Székely Kör, és az Egyházaskozári Csángó Hagyományõrzõ Egyesület. Napirenden szerepelt többek között a pénzügyi beszámoló, az alapszabály módosítása, és a tisztújítás. A szakmai beszámoló keretében mindenki értékelte az általa szervezett rendezvényeket. A küldöttek elfogadták az idei évi szakmai programtervet és a költségvetést.

– Miért volt szükség az alapszabály módosítására? – kérdeztem Szarvas Irént, a szövetség titkárát.

– Tavaly a Székely Szövetség nyert egy pályázatot, így bekerült azon 32 kiválasztott Tolna megyei civil szervezet közé, akik szervezetfejlesztésen mentek át. A teljes átvilágítás során sok ellentmondó dologra derült fény az alapszabályban. Ezenkívül a tisztújítás kapcsán módosult a szervezeti felépítés: az eddigi két alelnökrõl visszaállunk az egy alelnökös vezetõségre, így a második alelnök feladatai elosztva átkerülnek az elsõ alelnökhöz, a titkárhoz és az elnökhöz. Én pedig szorgalmaztam, hogy a közmûvelõdési tevékenység kerüljön be az alapszabályba, mert ennek hiányában sajnos kimaradtunk pályázatokból. Holott közmûvelõdési tevékenységet is folytatunk, pl. a Téli esték rendezvénysorozat kimondottan ismeretterjesztõ célú, és a nagy rendezvényeinkhez is kapcsolódnak elõadások. A legutóbbi, 2003-as alapszabály módosítás óta újabb feladatokat is ellátunk, pl. a temetõgondozást Bukovinában. És bár szerepelt az alapszabályban az érdekérvényesítés, de ezen is pontosítanunk kellett, mivel határon túli szervezeteink is vannak.

– Hogy alakult a 2010-es esztendõ költségvetése?

– A bevételünk 6 millió 670 ezer Ft volt, a kiadásunk pedig 7 millió 460 ezer Ft. Ha nem lettek volna nagy támogatóink, akkor nagy gondban lettünk volna, különösen a Bukovina Fesztivál megrendezését illetõen, melynek a költségei megközelítik a 3,5 millió Ft-ot. A bevételeinknek közel a fele szponzori pénz. Az NCA mûködési pályázatán – a szervezetfejlesztési pályázatnak köszönhetõen – majdnem megtripláztuk az elnyert pénzösszeget. A Nemzeti Kulturális Alaptól az elmúlt két évben nem kaptunk egy forintot se, de most az idei fesztiválra már nyertünk tõlük 300 ezret. Tehát nagyon fontosak a támogatók, az adó 1 % felajánlásából is több mint 400 ezer Ft-ot kaptunk.

– A január 9-i madéfalvi megemlékezésen Kóka Rozália beszélt arról, hogy az idei jubileumi év lesz, hiszen 70 éve telepítették a bukovinai székelyeket Bácskába, tehát ekkor kerültek ismét Magyarországra.

– Az évforduló kapcsán egész évet átívelõ programsorozat lesz, „Emelt fõvel” címmel. A bonyhádi küldöttgyûlésen indítottuk útjára a programsorozatot. Az elsõ nagy rendezvény január 15-én lesz a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Akadémián, ahol nyílt nap keretében bukovinai székely népzenei estet fognak tartani a mesterképzésben résztvevõk és tanáraik. Január 21-én a Magyarok Házában fotókiállítás nyílik, Lõrincz Aladárné 100 szõttesét mutatja be, az Érdi Székely Népdalkör és Kóka Rozália pedig elõadói estet tart. Természetesen a tagegyesületeink székhelyein is lesznek programok, megemlékezések. Május 8-án a Budai Várban lesz talán a legnagyobb rendezvényünk: hálaadó szentmise a Mátyás templomban, majd megkoszorúzzuk Hadik András szobrát, és a Kormányzói Palotában lesz egy emlékest, ahol egy kb. 100 fõs, erre az alkalomra összeállt népdalkör fog énekelni. Június 25-én Érden tudományos konferenciát szervez Kóka Rozália, természetesen segítségére lesz a szövetségünk. Itt téma lesz a hazatelepítés, a bukovinai székelyekrõl szóló szakirodalom, a DNS- és a családfakutatás. Terveink szerint az elõadások anyagából kiadvány készül.

– A Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivált immár 22. alkalommal rendezik meg idén. Mit lehet tudni a részletekrõl?

– Február elsõ hétvégéjén Bonyhádra látogatnak a négy másik rendezõ ország képviselõi. Pénteken a Székelyházban disznóvágásra várjuk õket. Másnap lesz egy mûsor a mûvelõdési központban, ezt a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja. Itt a 4 ország bukovinai népcsoportja – lengyelek, ukránok, románok, szlovákok – mutatják be téli népszokásaikat. Ekkor írják alá a fesztivál rendezésérõl szóló szerzõdést, majd megkezdõdik a Székely bál. A Bukovina Fesztivált Bonyhádon augusztus elsõ hétvégéjén szoktuk megrendezni, és az általunk felkért tagegyesületeink utaznak a másik 4 ország rendezvényeire.

– Zárásként beszéljünk a tisztújítás eredményérõl!

– A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének eddigi elnöke, Potápi Árpád János lemondott, polgármesteri és országgyûlési képviselõi feladatai miatt. A küldöttek Csibi Krisztinát választották meg elnöknek, az alelnök újból Csiki Béla lett. Az ismét megválasztott elnökségi tagok: Lõrincz Etel, Barabásné Fábián Elvira, Stráhl Istvánné, Szabó Julianna, Kosnás Árpád, Lantos László, és a másik volt alelnök, Márton István is elnökségi tag lett. Újonnan választották be az elnökségbe Asztalos Zoltánt, Nyírõné Csibi Margitot, és Pap Máriát. Visszatértünk Fábián Gergely tiszteletbeli elnökünk kezdeményezéséhez, miszerint célszerû úgy választani elnökségi tagokat, hogy a hazai megyék képviseltetve legyenek: Stráhlné Bács-Kiskun megyét képviseli és fogja össze az ottani tagszervezeteket, Baranya megyében Nyírõné, a határon túli erdélyi tagegyesületeknél Szabó Julianna, a délvidéki tagegyesületeknél pedig Pap Mária látja el a feladatot.