Csapadékelvezetési gondokra keresik a megoldást

Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testületének legutóbbi ülésén dr. Égi Csaba képviselõ interpellációt nyújtott be, melynek témája a Mikes utcai csapadékvíz-elvezetés volt. Az idei nagy esõzések idején kiderült ugyanis, hogy ez nem megoldott, a város többi részébõl is ide vezetett csapadékáradat károkat, repedéseket okozott több házban is. Áteresz megépítésében látnák a megoldást az 1. számú választókörzet lakói. Potápi Árpád János polgármester válaszában elmondta, hogy az idei Bonyhádon lehullott csapadékmennyiség a sokéves átlag kétszerese volt. Természetesen szakemberekkel vizsgálják már a megoldási lehetõségeket, a talajvíz elvezetése átemelõvel lenne csak megoldható önkormányzati területen, ami igen költséges. Lehetséges megoldás még a földárok mélyítése vagy új kialakítása, avagy betoncsõ kiépítése befogadó védmûvel. Ennek kivitelezése bruttó 14,5 millió Ft lenne, a 2011. évi költségvetés tárgyalásakor visszatérnek a témára.