Szolgáltatási díjakról is döntenek

December 9-én 16 órakor tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) A helyi autóbusz-közlekedés viteldíja

3.) Ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapítása

4.) Települési folyékony hulladékgyûjtési és ártalommentes elhelyezés díjának megállapítása

5.) Települési szilárdhulladék gyûjtéséért, szállításáért és elhelyezéséért fizetendõ díjak megállapítása

6.) Tájékoztató Bonyhád Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról

7.) Javaslat a 2010. évi költségvetésrõl szóló 6/2010. (III.3.) számú rendelet módosítására

8.) Bonyhád Város 2011. évi költségvetési koncepciója

9.) A helyi adókról szóló 32/2008. (XII.19.) számú rendelet módosítása

10.) A képviselõ-testület 2011. évi munkatervének megtárgyalása

11.) Élelmezési nyersanyagnormák megállapítása

12.) A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 16/2002. (XII.20.) számú rendelet módosítása

13.) A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Nevelési-Pedagógiai Programjának módosítása

14.) Testvérvárosi kapcsolat felvétele a németországi Treuchtlingen városával

15.) Állami Számvevõszék átfogó ellenõrzése által feltárt hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési terv kiegészítése

16.) A Petõfi utca felújítása