Völgységi Konferencia

Bonyhádi Városháza dísztermében:

09:00 Regisztráció, résztvevõk fogadása

09:30 Potápi Árpád János polgármester köszöntõje

09:35 A Blau László emlékdíj átadása

10:00-13:00 Plenáris elõadások

Dr. Andrásfalvy Bertalan: A dél-dunántúli hagyományos 19. századi magyar és német paraszti értékrend összehasonlítása

Dobosyné Antal Anna: Fachwerk-házak, a völgységi német telepes falvak 18-19. századi épületei

Nagy Pál: A magyarországi cigányság rétegzõdése és kultúrája

Dr. Klein Rudolf – Toronyi Zsuzsanna: A bonyhádi zsinagóga a magyar és európai zsinagógák között

Völgységi Múzeumban:

14:00-17:00

Dr. Zentai Tünde: Hidas eltûnt hímes temploma

Dr. Jelenszkyné Fábián Ildikó: Kápolnák és keresztek Lengyelen és környékén

Farkas Noémi: Festészeti adalékok a bonyhádi római katolikus templom történetéhez

Stefán György: Zsidó emlékek Hõgyészen

Szász Gábor: Závod építészeti értékvédelme

Dr. V. Kápolnás Mária: Faluképek, múlt és jelen – A völgységi járás képeslapjainak forrásértéke

Csibi Krisztina: A bukovinai székelyek etnikai identitásának térbeli kifejezõdései

Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás tárgyalójában:

14:00-17:00

Toronyi Zsuzsanna: A bonyhádi zsidóság levéltári és tárgyi emlékei

Csekõ Ernõ: Polgárosodás, asszimiláció – A Leopold család felemelkedése a Tolna megyei elitbe

Dr. Szõts Zoltán: A „helyi elit” egy nagyközségben – a bonyhádi virilisek

Bai József: „Lengyel és Tézsla határvizsgálata” 1722-bõl

Aradi Gábor: A szerb iskolák a Völgységben 1876-1927

Steib György: A bonyhádi mozi hõskora a „vándormozgófényképszínház”-tól a hangosfilmig

Nagy István: Múlt és jelen, a bonyhádi evangélikus gimnázium és Bonyhád kapcsolata

Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központban:

14:00-17:00

Dr. Balázs-Kovács Sándor: A váraljai hagyományõrzés – a tradíció továbbélése

Kreiner József: Jánosi György szerepe a népi hagyomány megõrzésében

Rónai Józsefné: A cikói katolikus németek népdalkincse

Hadikfalvi Istvánné: Az élet sorsfordulói a nagymányoki németeknél

Illés Éva: A bonyhádi élet az 1930-as években – Izraelben élõ bonyhádi zsidók szájhagyománya alapján

Elizabeth Long – Rudolf László: A bukovinai székely anyakönyvek adatbázisának hazai és nemzetközi tudományos jelentõsége.

Lõrincz Etel: A bukovinai székely szõttesek motívumkincse