A Patrónus program a tanárt és a diákot is segíti

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ pályázatot írt ki „A hátrányos helyzetû tanulók munkaerõ-piaci esélyeit javító, pedagógusok foglalkoztatását elõsegítõ„PATRÓNUS” (Pályaválasztást segítõ és mentor-tanár) regionális munkaerõ-piaci programban való részvételre”. A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény pályázatot nyújt be 3 tagintézményére vonatkozóan. A pályázat célja: a pályaválasztás, pályaorientáció hatékonyságának növelése, a programban részvevõ iskolák szakmai támogatása. A pályázat tervezett idõtartama: 2010. november 1.- 2013. június 30. A munkaerõ-piaci program célcsoportja: hátrányos helyzetû 7-8. és 9-10. osztályos tanulók; tanár, illetve szociálpedagógus végzettséggel rendelkezõ regisztrált álláskeresõk. A programban tagintézményenként 1 pedagógus vesz részt, foglalkoztatásukat a bérköltség 90 %-os támogatással segíti a pályázat. Az álláskeresõ pedagógusok közül az intézményvezetõk választják ki a program céljának leginkább megfelelõ munkatársakat. A mentor tanár elõsegíti, hogy a tanuló tanulmányi eredménye emelkedjen, motiválja a helyzetén való változtatásra, továbbá segít a reális pályaválasztásban, különös tekintettel a hiányszakmákra. Ez a feladat komoly pedagógiai munka, melyhez a DDRMK felkészítõ képzés és konzultációk támogatásával is hozzá kíván járulni, melyeken a pedagógusnak kötelezõ részt venni. Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete megtárgyalta és támogatja a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény „Patrónus” programban való részvételét, melyhez az önkormányzat évi 500 ezer Ft-os önerõt biztosít.