Eszközeiben és infrastruktúrájában is megújult az iskola

Ma avatták fel hivatalosan a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László TISZK bonyhádi Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézményének felújított tornatermét. Az ünnepélyes alkalomból beszélgettem Kocsis Csabával, a tagintézmény igazgatójával, hogy még mi mindent tudtak megvalósítani a TÁMOP pályázatnak köszönhetõen.

20101111-16.jpg– 2008 tavaszán készült el az a pályázat, mely a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében óriási lehetõséget adott a fejlesztésre intézményünknek. A pályázat egyik részében új eszközök beszerzése volt a cél, a másik részében pedig az infrastruktúra, az épületek felújítása. A mi tagintézményünk erre több mint 50 millió Ft-ot kapott. Az eszközök terén – mivel iskolánk profilja a közgazdasági ügyviteli alapozó képzés, és az erre épülõ felsõfokú szakképzés – a fejlesztés a mi esetünkben elsõsorban informatikai eszközöket jelent. Két teljesen újonnan felszerelt számítógéptermet üzemeltünk be. Kaptunk fénymásolót, illetve egy olyan (több mint 2 millió Ft értékû) oktató szoftvert, mellyel az egyénre szabott oktatás is megoldható, bármilyen tantárgyból. A tanár külön-külön is be tud kapcsolódni bármelyik diák munkájába a számítógépén keresztül, illetve a fejhallgatón át beszélgetni is tud velük egyénileg, vagy csoportosan is tud feladatokat kiadni és visszakérni. Tehát a tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyaránt megoldható a tanórán. A fejlesztési keretnek köszönhetõen a 2. emeleti osztálytermekbe új bútorzat került, a táblától a tanulói asztalokig mindent lecseréltünk.

Az eszközök tekintetében további fejlesztés történt: iskolánk saját forrásaiból – a pályázatból kiépülõ vezeték nélküli internet hálózathoz – minden kollégának saját használatú laptopot biztosítunk. A pályázatból megvalósuló, új elektronikus adminisztrációs rendszert minden pedagógusunk közvetlenül elérheti az épület bármely részébõl. Hogy az internet adta minden lehetõséget ki lehessen használni, a termekben projektorok kerültek elhelyezésre, és a tanórákon bármilyen elektronikus tananyag használható, akár közvetlenül az internetrõl letöltve. Pedagógusainkat egy másik TÁMOP pályázatnak köszönhetõen felkészítették a digitális tananyagok használatára és továbbfejlesztésére.

– Beszéljünk az infrastrukturális fejlesztésekrõl is!

20101111-17.jpg– Az épületfelújítás jócskán ráfért már tagintézményünkre. A pályázati keret alapvetõen a szakképzés fejlesztésérõl szólt, ezért itt is osztálytermek felújításáról beszélünk, valamint a kiszolgáló helyiségekrõl. A 2. emeleti termeinken kívül a vizesblokkjaink, illetve a tornatermi egység is teljesen megújult (tornaterem, öltözõk, zuhanyzók, wc-k). Folyosórészek is megújultak, illetve statikai számítások indokolták, hogy az épület földszintjén történjen egy pillér-megerõsítés, és nyílászárókat is cseréltek itt. Természetesen még vannak apróbb pakolási és javítási feladataink, de ezt már részben az iskola saját karbantartói, dolgozói fogják elvégezni. Diákjainkat pedig a megszépült környezetünk óvására neveljük.

– Vannak egyéb megvalósulásra váró terveik?

– Az elmúlt 2-2,5 évben az iskola belsõ terei nagyrészt megújultak. Vannak még olyan folyosószakaszok, amelyekre ráférne a szépítés, akárcsak a bejárat környékére. Ezek kisebb tételek, melyeket talán az iskola saját forrásaiból vagy kisebb pályázatokból is meg tudunk valósítani. Vagy épp összefogással: tavaly a diákok és a szülõk is segítséget nyújtottak egy tanterem felújításához. Nagyobb felújításra szorulna az épület külsõ homlokzata, illetve még vannak régi nyílászárók, melyeket lecserélnénk. Erre azért is szükség lenne, hogy minél energiatakarékosabban tudjon mûködni az épület. Ez utóbbi terveink megvalósításához a továbbiakban is keresünk Európai Uniós támogatású pályázatokat, a fenntartónál ezek az igényeink megjelennek a költségvetési tárgyaláson. Fontos lenne az épület külsõ állapotát megõrizni, hiszen a tetõ már felújításra került Bonyhád Város Önkormányzata segítségével. Az új oktatóeszközök beszerzését követõen az oktatás-nevelés területén is szeretnénk kihasználni az újabb lehetõségeket, amivel diákjaink számára közelebb tudjuk hozni a fizikát, a kémiát, és a közgazdasági tárgyakat.