A pedagógus legyen hiteles

20101109-2.jpgA Dyslexiás Gyermekekért Tolnában Egyesület meghívására tartott elõadást és interaktív módszertani bemutatót Bonyhádon Winkler Márta, Magyarország elsõ reformpedagógusa. Az érdeklõdõ szülõk és pedagógusok megtöltötték a mûvelõdési központ színháztermét. Winkler Márta 1988-ban alapította meg saját intézményét Budapesten, a hatosztályos képzésû Kincskeresõ Iskolába 150 kisdiák jár. Az „Örömmel élni az iskolában” címû bonyhádi elõadás keretében filmrészleteket láthattak a jelenlévõk Winkler módszereibõl, aki több dologra is felhívta a figyelmet. Mindig az adott gyermekcsoportra kidolgozott saját módszer szerint tanította a kicsiket. Fontos a mûhelymunka: társas kapcsolatok, készségek-, képességek fejlesztése, a legfontosabb pedig a mozgás és a játék. Egy gyermeket legkönnyebben játszás közben ismerhetünk meg. A nevelésben a játék nem ok, nem cél, hanem maga az eszköz.

20101109-3.jpgMindig figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat, és fontos az éneklés, a szép magyar népdalok átadása. Minden nevelés egyben önnevelés is, hiszen a pedagógus fegyelmezett kell legyen, figyelnie kell minden egyes gyerekre, és példamutatóan kell viselkednie. Winkler Márta úgy fogalmazott: – A tanár legyen személyiség, legyen testileg és lelkileg is fitt, és legyen hiteles! Igyekezzen iskolán kívüli programokat is szervezni a fiataloknak, hiszen egy erdei túrán kötetlenebb környezetben ismerkedhet diákjaival, és játékosan taníthatja õket a természet ismeretére.