Továbbképzéseken az agressziótól a beszédfejlesztésig

Továbbképzéseket szerveznek a BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola szakmai napján, november 8-án. A programokon az elõzetesen jelentkezett pedagógusok ingyenesen vehetnek részt. A két tanítási nyelvû német munkaközösség gyakorlati foglalkozása 10-tõl 15 óráig tart. A foglalkozás során a résztvevõknek lehetõségük lesz megismerkedni az egyik legújabb és legsikeresebb nyílt tanulási munkaformával a „Werkstatt”-tal (mûhely). A kompetencia alapú módszer alsós tananyagtartalmakkal kerül bemutatásra, jellegénél fogva azonban az oktatás minden szintjén alkalmazható. A Nemzeti Erõforrás Minisztériumnál elnyert pályázat és a Magyarországi Német Pedagógiai Intézettel való együttmûködés által a képzésrõl 5 továbbképzési pontot elismerõ tanúsítványt kapnak a résztvevõk. Elõadó: Flódung Mária, a pécsi Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium német nemzetiségi tanítója.

Három program is kezdõdik 14 órakor, az egyik elõadás az óvoda és az iskola közötti átmenet néhány idõszerû kérdését tekinti át. A továbbképzés során lehetõség nyílik megismerkedni a tanulási képességeknek a sikeres iskolakezdésben játszott szerepével, a részképesség-gyengeség iskolai következményeivel. A témát a résztvevõk a komplexitás jegyében gyakorlati ötletbörzével és filmfelvételek segítségével dolgozzák fel. Elõadók: Ferencz Éva és Lukács Józsefné óvodapedagógusok. Salamon Éva iskolapszichológus elõadása az iskolai agresszióról, annak családi és társadalmi okairól fog szólni. A foglalkozás során a résztvevõk a témával kapcsolatos saját tapasztalataikat és kérdéseiket is megfogalmazhatják. És végül egy gyakorlati foglalkozás keretében lehetõség nyílik megismerkedni a beszédfejlesztõ foglalkozások pszichológiai és pedagógiai alapjaival.