Megalakultak a kistérségi társulás bizottságai

A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás újjáalakuló társulási tanácsülésén elsõként az október elején megválasztott polgármestereket mutatta be Potápi Árpád János levezetõ elnök, és egy írásos elõterjesztés készült magáról a társulásról és a kistérség bemutatásáról is. A tanács ismét Potápi Árpád Jánost (Bonyhád) választotta a társulás elnökének. Mindhárom alelnök jelölt bizalmat kapott a szavazáson: Filczinger Ágnes (Váralja), Karl Béla (Nagymányok), Höfler József (Kisvejke). Megválasztották a bizottságok tagjait is. A pénzügyi és ellenõrzõ bizottság elnöke Simon László (Kismányok) lett, tagok Müller János (Mucsfa) és dr. Ferencz Márton (Cikó), külsõs tagok pedig Fauszt Józsefné és Solymosiné Orbán Piroska. Az egészségügyi és szociális bizottság elnökének választották Héri Lászlónét (Tevel), tagok Lõrincz Józsefné (Lengyel) és Pfaff Ferenc (Nagyvejke), külsõs Póthné dr. Veres Gabriella és Czeglédi Zsuzsanna. Az oktatási bizottság elnöke Csoma József (Györe) lett, tagok Csaba Józsefné (Bonyhádvarasd) és Bányai Károly (Kakasd), külsõs tag Hernerné Szõts Hajnalka és Somogyi János.

Az ülésen tájékoztató hangzott el a két ülés között végzett munkáról, beszámoló a 2009. évi szakszolgálati feladatok ellátásáról, és döntés történt a társulás szakfeladat rendjének módosulásáról. A polgármesterek tájékoztatást kaptak arról is, hogy november 8-án újabb segélyszállítmány érkezik a Völgységbe, melyet a családgondozók segítségével osztanak ki az egyes településeken létminimum alatt élõk és kisnyugdíjasok számára, akik szociálisan rászorultak vagy halmozottan hátrányos helyzetûek. A segélyszállítmányhoz 4 önkormányzat nem csatlakozik: Cikó önállóan pályázik, Tevel nem igényelte, Mórágy és Nagymányok pedig más szervezettel áll szerzõdésben.

A társulási tanácsülést követõen fejlesztési tanácsülést is tartott a tanács. Itt Magyari Tamás, a Bonycom Kft. ügyvezetõje adott tájékoztatást a cikói hulladéklerakóval kapcsolatban. A Tolna megyei Önkormányzat aktualizálja komplex fejlesztési programját, és a projekttel kapcsolatos mûhelymunkán a TMÖ azt a javaslatot hozta, hogy minden kistérség mutatkozzon be: az írott anyagban szerepeljen 2 oldal általános bemutatás, 7 oldal az eddig elért eredményekrõl, és 7 oldal a jövõbeni elképzelésekrõl. A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete ehhez készített egy elõterjesztést, és minden önkormányzattól kért adatokat a 2007-10 között megvalósult projektjeirõl, valamint a fejlesztési terveikrõl.