Szimpózium a szegénységrõl

20101016-2.jpgA bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban tartott szimpóziumot a Zákeus Média Centrum, a „Szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem európai éve 2010” szellemiségében. Ónodi Szabolcs gimnáziumigazgató köszöntõjében felhívta a diákok figyelmét arra, hogy felelõsséggel tartozunk egymás iránt is. Aki árvíz sújtotta területen született és él, nem tehet errõl, nekünk viszont kötelességünk lehetõségeinkhez mérten segíteni õt a talpra állásban. Gyõri János Sámuel, a Zákeus Média Centrum igazgatója, projektgazda bemutatta a Mérleghinta címû projektet. Ennek alapja: ha valaki fent van, akkor valakinek lent is kell lennie. A bonyhádi gimnázium pedagógusai és diákjai sokat segítettek a projekt megvalósításában a szegényekhez való viszonyulásukkal, az elesettek iránti érzékenyítéssel.

20101016-1.jpgPóthné Dr. Veres Gabriella, a bonyhádi Városháza hatósági osztályvezetõje a hatalmas társadalmi kontrasztok érzékeltetésére hozta fel példaként, hogy Bonyhádon tervezik egy vízalatti szálloda építését, miközben a városban jelen van a munkanélküliség és a hajléktalanok is. Elmondta, hogy ahol nincs kellõ szülõi háttér, ott a fiatal ellehetetlenül, újratermelõdik a szegénység. A kitörési pont az iskolázottság lehet, ebben nagy szerepe van az oktatási intézményeknek, pl. a bonyhádi gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programjának, melynek keretében vidékrõl, esetleg szegényebb családból érkezõ gyerekek tanulhatnak. A gimnazisták a tanulásban és a közösségbe való bevonásban segíthetik hátrányos helyzetû társaikat. És hogy garantált-e ma Magyarországon mindenkinek a szociális biztonsága? Nem, de Bonyhád Város Önkormányzata az idei évben 380 millió Ft-ot fordít szociális célokra. A szociális lakásokra is nagy az igény a településen, de sajnos kevés a lakás.

Kis Boáz, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet képviselõje csoportjuk tevékenységét mutatta be. A szervezetben 200 munkatárs dolgozik, közel 2 milliárdos költségvetéssel. A hazai segélyezéseken kívül Európa több országára és Ázsiára is kitekintenek. Szerveznek képzéseket, jószágpótlással segítik az állattartókat, iskolát és családok átmeneti otthonát építenek, mindezzel hosszútávú megoldásokra törekszenek. Napi 750 segélynyújtást végeznek. Brauer János, a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet elnöke elmondta, hogy a szolidaritás jegyében igyekeznek dolgozni, a helyi rendezvényeket támogatják, segítenek a bajba jutott ügyfeleiken, és civil szervezetek pályázati elõfinanszírozásában is szerepet vállalnak.

A gimnáziumi rendezvényen részt vevõ több mint száz fiatal betekintést nyert a Mérleghinta címû filmbe, melyet az alkotók 120 iskolának és 50 televíziónak küldtek el. Andorka Árpád egyházmegyei felügyelõ elmondta, hogy 2013-ban lesz 300 éves a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye. A kezdetekben 9 anyagyülekezetük mûködött, 230 évvel késõbb már 39. A hívek számának csúcsa 47 ezer volt, majd jött a malenkij robot és a kitelepítések. Ma alig 15 ezer evangélikus tartozik az egyházmegyéhez, a lakosság 2,5 %-a. A kitelepítés után elszegényedtek a gyülekezetek, de a kis gyülekezetek is élni akarnak, õket az országos- és a bajor egyház támogatja. Andorka úr Bibliai idézettel zárta beszédét: „Mindenki tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele.”