Közmeghallgatás Bonyhádon

Szeptember 30-án, csütörtökön 17 órakor tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a Polgármesteri Hivatalban. A napirendi pontok:

1.) Közmeghallgatás

2.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

3.) Beszámoló a képviselõ-testület 2006-2010. évi munkaprogramjának végrehajtásáról

4.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 14/2006. (V.26.) rendelet módosítása