DSD nyelvvizsga a Vörösmartyban

Hogy mi is az a DSD? Deutsches Sprachdiplom. Vagyis egy egynyelvû, nemzetközileg elfogadott nyelvvizsga. A németnyelvû vendégtanárunknak és a német nyelv területén elért eredményeinek köszönhetõ, hogy 2010. januárjától iskolánk megkapta – két másik magyarországi általános iskola mellett – a DSD nyelvvizsga címet. Ez a teljesen ingyenes nyelvvizsgaprogram a nyolcadik osztályba járó diákoknak nyújt lehetõséget az A2-B1 szintû német nyelvdiploma megszerzésére.

A nyelvvizsgának négy részterülete van: olvasás és hallás utáni szövegértés, írásbeli és szóbeli kommunikáció. Az írásbeli feladatokat az iskola elküldi Németországba, s ott javítják ki. A szóbeli vizsga eredményét, hogy mennyi pontszámot ért el a diák, helyben megtudja.

A nyelvvizsgára való felkészítés már a 7. osztályban megkezdõdik a német órákon. A 8. osztályos tanulók felkészülését a német államtól kapott tankönyvek és hanganyagok és a kiválóan felszerelt két DSD-tanterem segíti. A nyelvvizsgára készülõ 8. osztályos diákok csak rendszeres és alapos munkával, a házi feladatként feladott fogalmazások, levelek megírásával és kijavításával, a kapott CD rendszeres hallgatásával, valamint az általuk választott projekt minél elõbbi elkészítésével, szüleik folyamatos támogatásával tudják letenni a nyelvvizsgát. Az elsõ megmérettetés, az írásbeli 2011. március 28-án lesz, a szóbelire április 18-án és 19-én kerül sor.

Mi az elõnye egy ilyen nyelvvizsgának? Például az, hogy lehetõvé teszi a diákok továbbtanulását németországi középiskolában, és elfogadják a külföldi munkavállalásnál is. A csodás lehetõséget minden diáknak és szülõnek egyaránt a figyelmébe ajánlja az iskola!