Jövõ héten lomtalanítás

Lomtalanítási akciót hirdet a BONYCOM Kft. a jövõ héten Bonyhád területére. A lom-hulladék elszállítására szeptember 20-24. között számíthat a lakosság. A feleslegessé vált használati tárgyakat, nagydarabos hulladékokat, lomokat a rendszeres hulladékszállítási napokon, reggel 6 óráig helyezzék ki a házuk elõtti útpadkára. A szolgáltató kéri, hogy ne tegyenek ki ipari, mezõgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot; veszélyes hulladékot, építési törmeléket, autógumit, autóroncsot! A zöldhulladék elszállítására szeptember 23-24-én kerül sor. A kertbõl és az utcai fákról származó zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû) szállítható formában (ágak kötegelve) kérik kitenni szeptember 23. csütörtök reggel 6 óráig. A zöldhulladék begyûjtését szeptember 24-én befejezik, ezt követõen a szolgáltató már nem szállítja el azt. A veszélyes hulladéknak minõsülõ elektromos és elektronikai hulladék (TV, mosógép, hûtõ, monitor, nyomtató stb.) leadására is lehetõség lesz szeptember 20-30. között, a BONYCOM Kft. II. számú telephelyén (Bonyhád, Mikes u. 3.), munkanapokon 8-18 óra között. A környezet megóvása érdekében, a hasznosítható hulladékokat (üveg, papír, mûanyag) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, hisz ezek elhelyezésére szolgálnak a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek.