A kerékpáros közlekedést népszerûsítik

A bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium tantestülete nagy hangsúlyt fektet a tanítványok környezettudatos életvitelének kialakítására, és a környezet védelmére. Ezért is fogadták örömmel, amikor a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kiírt egy olyan pályázatot, melynek a témája a kerékpáros közlekedés népszerûsítése. Ezen a KEOP pályázaton közel 10 millió Ft-ot nyert a bonyhádi középiskola, ez új távlatot nyitott a nevelési céljaik gazdagítására, ebbõl tudtak venni 26 db kerékpárt, 50 kerékpár biztonságos elhelyezésére alkalmas kerékpártárolót építettek, és javították az öltözködés és a zuhanyozás feltételeit a kollégiumban. A projekt befejezõ része egy másfél napos program lesz. Szeptember 16-án, csütörtökön 14 órától kerékpáros ügyességi verseny, Kresz ismereti vetélkedõ várja a tanulókat, megismerkedhetnek a kerékpárjavítás fortélyaival és a szabályos felszereléssel, rendõri kísérettel kerekeznek egyet a városban, és petíciót nyújtanak át a polgármesternek, hogy több kerékpárútra lenne szükség. A kerékpártároló ünnepélyes átadását követõen Monspart Sarolta, a Nemzeti Szabadidõ Szövetség elnöke tart elõadást a kerékpáros közlekedésrõl és környezetvédelemrõl, valamint a sportolás fontosságáról. Pénteken kerékpártúrával zárul a program.