A tréningen együtt fütyültek a madarakkal

20100903-2.jpg20100903-3.jpgA bonyhádi Laurus Alapítvány környezetvédelmi módszertani képzésének második hétvégéjére augusztus 27-28-án került sor Alsómocsoládon. A 30 órás tréningen a módszertan mellett a forrásteremtés is hangsúlyt kapott. A péntek délelõtti programban fõképp az óvodapedagógusok által érintett korcsoportra fókuszáltak. Ennek érdekében meghívták Paksról az öko munkacsoport egyik környezeti nevelõjét, Jantnerné Oláh Ilonát, aki az erdei tornapályán a gyakorlatban is bemutatott bevált módszereket, amelyeket õk is szívesen alkalmaznak az óvodásokkal. Ezek alkalmasak arra, hogy a gyerekek környezeti nevelését segítsék. Jantnerné számítógépes prezentációban bemutatta magát az óvodát is, a nagyon széleskörû környezetvédelmi tevékenységeivel együtt. A képzés résztvevõi esõbotot készítettek, majd a terepgyakorlaton a természet megszerettetésére irányuló megfigyelések szerepeltek: utánozták a madárhangokat, egy kifeszített zsinegpálya mentén „vakon” sétáltak az erdõben, és az óvodásokkal is végezhetõ játékos gyakorlatokat sajátítottak el.

20100903-4.jpgA nap második felében a környezetkomplex szemléletet elõsegítõ módszerek kerültek elõ, újként a disputa módszert tanulták meg a résztvevõk, aktuális témának a lokátorállomást választották. Volt kézmûvesmûhely, illetve ötletroham módszerrel, kiscsoportokban próbáltak minél több tevékenységet összeszedni a környezeti nevelés tárgykörében.

A szombati programban szerepelt holisztikus játék, és népi idõjós megfigyelések párosítása után környezeti tréningvázlat készítése volt a feladat. A tréning elõzõ napjain elsajátított módszerek alkalmazásához a résztvevõk útmutatást kaptak a projekttervezéssel kapcsolatban. Eztán maguk választhattak témát a saját településükön vagy intézményükben elõforduló környezeti problémával kapcsolatban, majd ezt a témát dolgozták ki. A résztvevõk pozitívan értékelték a 30 órás képzést, akárcsak a Laurus Alapítvány képviselõi, akik nagyon jónak tartották a jelenlévõk együttmûködését is.

Dudás Olga, a Laurus Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy fogalmazott: – Ez a tréning egy akkreditálandó képzés nullszériás kipróbálása volt. Nagyon sok ötlet, a környezeti nevelõk számára hasznos módszertani lehetõség kimaradt, egyszerûen nem fért bele a négy napba. Tehát az akkreditáció során ezt érdemes akár nagyobb lélegzetû képzésre is kiterjeszteni, hiszen ez volt a résztvevõk igénye is.